Královice - Svatomartinský závod družstev

Přihlašování na tento závod už skončilo.

  1. Číslo závodu: 20172
  2. Datum: 13. 11. 2021
  3. Terén: písek s geotextílií
  4. Uvnitř: Ano
  5. Třídy: Jumping, Zkoušky agility
  6. Rozhodčí: Grygar, Antonín (CZ)
  7. Zodpovědná osoba: Jana Grygarová
  8. Upřesnění místa: Jezdecké centrum Královický Dvůr Královice 91 274 01 Slaný
  9. GPS: 50.2630285, 14.0558073

Kontakt

Poznámka

PŘIHLÁŠKY budou přijímány pouze s platbou do naplnění stavu 72 týmů. Náhradníky přijímáme do pořadníku pouze s platbou.

Program závodů:

8.00 – 9.00 prezence účastníků 9.00 - prohlídka prvního parkuru

Zkoušky agility A3 (M/L/S), A2 (S/M/L),A1 (L/S/M)

Jumping open (M/L/S)

Zkoušky agility A3 (S/M/L), A2 (L/S/M), A1 (M/L/S)

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit program podle aktuálního průběhu závodů

Složení družstev: Soutěž družstev Svatomartinských závodů agility je otevřena pro čtyřčlenná družstva, jejichž složení nahlásí členové družstva pořadateli při prezenci před zahájením závodů. Pravidla nijak neomezují složení družstva, pokud jde o velikostní kategorie týmů, které jsou jeho členy - družstva jsou smíšená a jejich výsledky se vyhodnocují společně pouze body dosaženými v jednotlivých bězích.

Složení družstva je limitováno poněkud netradičním způsobem, ve kterém může hrát podstatnou roli i pohlaví psovoda. Pro úspěšné zařazení do soutěže družstev Svatomartinských závodů agility musí každé družstvo splnit tyto podmínky:

1) počet členů družstva musí být 4 (tříčlenná s handycapem), 2) složení družstva musí umožnit vybrat z jeho členů trojici, která reprezentuje všechny výkonnostní třídy podle platného řádu agility, tedy trojice, ve které má každý tým jinou výkonnostní třídu ( A1, A2, A3 ). 3) pokud má družstvo alespoň jeden tým, jehož psovod je mužského pohlaví, získává při hodnocení bonusové body.

Přihlášené týmy, které nebudou členy žádného družstva se mohou závodů zúčastnit a startovat v jednotlivých bězích, jejich výsledky však nebudou vyhodnoceny v soutěži družstev.

Přijato bude 72 týmů. Přijímány budou pouze přihlášky s platbou do naplnění stavu.

Startovné:

450,-Kč/tým - první pes 350,- Kč - každý další pes startující s tímtéž psovodem. Toto startovné platí pro členy KAČR a pro zahraniční účastníky. Startovné pro týmy závodící s výkonnostním průkazem vydaným KAČR, jejichž psovod není členem KAČR se navyšuje o 100,- Kč/tým. Startovné je splatné na účet č. 1508266103/0800, do poznámky k platbě prosím uveďte své jméno a číslo VP. Doklad o zaplacení není třeba zasílat. Startovné je nevratné z důvodu vysokých nákladů na uspořádání akce. Veškeré otázky týkající se našich závodů agility zodpovíme emailem - grantagility@seznam.cz .

Ceny: Bude oceněno nejlepších deset družstev formou výběru z cen.

Výsledky

Jumping L L 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška II. LA1 LA1 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška I. LA1 LA1 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška II. LA2 LA2 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška I. LA2 LA2 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška II. LA3 LA3 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška I. LA3 LA3 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Jumping M M 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška II. MA1 MA1 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška I. MA1 MA1 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška II. MA2 MA2 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška I. MA2 MA2 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška II. MA3 MA3 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška I. MA3 MA3 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Jumping S S 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška II. SA1 SA1 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška I. SA1 SA1 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška II. SA2 SA2 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška I. SA2 SA2 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška II. SA3 SA3 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška I. SA3 SA3 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)