Cz En

Královice - Svatomartinský závod družstev

Přihlašování na tento závod už skončilo.

  1. Číslo závodu: 20172
  2. Datum: 13. 11. 2021
  3. Terén: písek s geotextílií
  4. Uvnitř: Ano
  5. Třídy: Zkoušky agility, Jumping
  6. Rozhodčí: Grygar, Antonín (CZ)
  7. Zodpovědná osoba: Jana Grygarová
  8. Upřesnění místa: Jezdecké centrum Královický Dvůr Královice 91 274 01 Slaný
  9. GPS: 50.2630285, 14.0558073

Kontakt

grantagility@seznam.cz

Poznámka

PŘIHLÁŠKY budou přijímány pouze s platbou do naplnění stavu 72 týmů. Náhradníky přijímáme do pořadníku pouze s platbou.

Program závodů:

8.00 – 9.00 prezence účastníků 9.00 - prohlídka prvního parkuru

Zkoušky agility A3 (M/L/S), A2 (S/M/L),A1 (L/S/M)

Jumping open (M/L/S)

Zkoušky agility A3 (S/M/L), A2 (L/S/M), A1 (M/L/S)

Pořadatel si vyhrazuje právo upravit program podle aktuálního průběhu závodů

Složení družstev: Soutěž družstev Svatomartinských závodů agility je otevřena pro čtyřčlenná družstva, jejichž složení nahlásí členové družstva pořadateli při prezenci před zahájením závodů. Pravidla nijak neomezují složení družstva, pokud jde o velikostní kategorie týmů, které jsou jeho členy - družstva jsou smíšená a jejich výsledky se vyhodnocují společně pouze body dosaženými v jednotlivých bězích.

Složení družstva je limitováno poněkud netradičním způsobem, ve kterém může hrát podstatnou roli i pohlaví psovoda. Pro úspěšné zařazení do soutěže družstev Svatomartinských závodů agility musí každé družstvo splnit tyto podmínky:

1) počet členů družstva musí být 4 (tříčlenná s handycapem), 2) složení družstva musí umožnit vybrat z jeho členů trojici, která reprezentuje všechny výkonnostní třídy podle platného řádu agility, tedy trojice, ve které má každý tým jinou výkonnostní třídu ( A1, A2, A3 ). 3) pokud má družstvo alespoň jeden tým, jehož psovod je mužského pohlaví, získává při hodnocení bonusové body.

Přihlášené týmy, které nebudou členy žádného družstva se mohou závodů zúčastnit a startovat v jednotlivých bězích, jejich výsledky však nebudou vyhodnoceny v soutěži družstev.

Přijato bude 72 týmů. Přijímány budou pouze přihlášky s platbou do naplnění stavu.

Startovné:

450,-Kč/tým - první pes 350,- Kč - každý další pes startující s tímtéž psovodem. Toto startovné platí pro členy KAČR a pro zahraniční účastníky. Startovné pro týmy závodící s výkonnostním průkazem vydaným KAČR, jejichž psovod není členem KAČR se navyšuje o 100,- Kč/tým. Startovné je splatné na účet č. 1508266103/0800, do poznámky k platbě prosím uveďte své jméno a číslo VP. Doklad o zaplacení není třeba zasílat. Startovné je nevratné z důvodu vysokých nákladů na uspořádání akce. Veškeré otázky týkající se našich závodů agility zodpovíme emailem - grantagility@seznam.cz .

Ceny: Bude oceněno nejlepších deset družstev formou výběru z cen.

Výsledky

Jumping L L 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška II. LA1 L A1 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška I. LA1 L A1 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška II. LA2 L A2 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška I. LA2 L A2 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška II. LA3 L A3 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška I. LA3 L A3 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Jumping M M 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška II. MA1 M A1 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška I. MA1 M A1 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška II. MA2 M A2 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška I. MA2 M A2 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška II. MA3 M A3 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška I. MA3 M A3 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Jumping S S 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška II. SA1 S A1 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška I. SA1 S A1 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška II. SA2 S A2 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška I. SA2 S A2 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška II. SA3 S A3 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)
Zkouška I. SA3 S A3 13. 11. 2021 Grygar, Antonín (CZ)