Suchdol nad Odrou - Jumping originál

Přihlašování na tento závod už skončilo.

  1. Číslo závodu: 20041
  2. Datum: 20. 09. 2020
  3. Terén: Tráva
  4. Uvnitř: Ne
  5. Třídy: Jumping, Zkoušky agility, Speciální
  6. Rozhodčí: Konečná, Martina (CZ)
  7. Stránky: http://agilityudoli.wz.cz
  8. Propozice: http://agilityudoli.wz.cz/
  9. Zodpovědná osoba: Lenka Karasová
  10. GPS: 49.6557203, 17.9281634

Kontakt

Poznámka

Termín: 20. září 2020

Rozhodčí: Konečná Martina

Povrch: tráva

Místo: Za nádražm 553, Suchdol nad Odrou , GPS: 49.6422717N, 17.9422719E

Odpovědná osoba: Lenka Karasová, Tel.č. +420 776 344 446

Program: 7:30 - 8:00 prezence a veterinární přejímka od 08.15 zahájení, prohlídka (poté soutěže) Jumping I, zkouška A1, zkouškaA2, zkouškaA3, Jumping II (vždy v pořadí XS, S, M, ML, L)

Vyhlášení : vyhlašovat se budou první 3 místa v každém běhu+ součty. Při malém počtu závodníků v některé z velikostních kategorií (méně než 10) mohou být kategorie při vyhlašování sloučeny (XS s S, ML s L).

Startovné : 400 Kč za 1. psa, 350 Kč za 2. a dalšího psa stejného psovoda, pro nečleny KAČR se startovné navyšuje o 100 Kč / pes.
Startovné je možno hradit do 14. 9. 2020 převodem na účet 234070036/0300 . Jako VS uveďte číslo Vaší přihlášky vygenerované systémem na kacr.info. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a Jumping speciál, v případě platby za více týmů prosím napište e-mail na agilityudoli@centrum.cz s rozpisem plateb.
Uzávěrka přihlášek a plateb za startovné je 14. 9. 2020 nebo do naplnění kapacity závodu. Počet startujících je omezen na 90 (bez rozlišení kategorií)

Podmínky účasti: pes starší 18 měsíců s vydaným výkonnostním průkazem, přihlášení pouze přes https://kacr.info/competitions/3081 a startovné připsané na účtu pořadatele do dne uzávěrky, dodržování normativů Klubu agility ČR, legislativy ČR, dodržování pokynů pořadatelů a plná zoědnost za škody způsobené psem, účast na přejímce - platná očkování doložená očkovacím průkazem či Pet Passem, podáním přihlášky závodník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním‚ podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce. Protest: Písemně odpovědné osobě po složení zálohy 500,- Kč. Z důvodu vyšší moci a při neúčasti propadá startovné ve prospěch pořadatele.

Občerstvení a parkování: zajištěno v areálu

Kontakt: Lenka Karasová - Tel.č. +420 776 344 446 mail agilityudoli@centrum.cz, Stránky: http://agilityudoli.wz.cz/

Veterinární podmínky: Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění). Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi starší 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit

Výsledky

JUMPING ORIGINAL II L L 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)
JUMPING ORIGINAL I L L 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)
ZKOUŠKA LA1 LA1 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)
ZKOUŠKA LA2 LA2 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)
ZKOUŠKA LA3 LA3 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)
JUMPING ORIGINAL II M M 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)
JUMPING ORIGINAL I M M 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)
ZKOUŠKA MA1 MA1 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)
ZKOUŠKA MA2 MA2 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)
ZKOUŠKA MA3 MA3 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)
JUMPING ORIGINAL II ML ML 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)
JUMPING ORIGINAL I ML ML 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)
ZKOUŠKA ML A1 MLA1 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)
ZKOUŠKA ML A2 MLA2 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)
ZKOUŠKA MLA3 MLA3 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)
JUMPING ORIGINAL II S S 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)
JUMPING ORIGINAL I S S 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)
ZKOUŠKA SA1 SA1 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)
ZKOUŠKA SA2 SA2 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)
ZKOUŠKA SA3 SA3 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)
JUMPING ORIGINAL II XS XS 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)
JUMPING ORIGINAL I XS XS 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)
ZKOUŠKA XS A1 XSA1 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)
ZKOUŠKA XS A2 XSA2 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)
ZKOUŠKA XS A3 XSA3 20. 09. 2020 Konečná, Martina (CZ)