Cz En

Kladno - PETRIS CUP III.

Přihlašování na tento závod je otevřené, končí 15. 03. 2019 v 23:59.

Abyste se mohli zaregistrovat na tento závod, musíte se nejprve přihlásit pomocí odkazu v menu nahoře.

  1. Číslo závodu: 19011
  2. Datum: 16. 03. 2019
  3. Terén: umělá tráva
  4. Uvnitř: Ano
  5. Třídy: Jumping, Speciální, Zkoušky agility
  6. Rozhodčí: Grunder, Sascha (CH)
  7. Stránky: https://www.facebook.com/events/1084181961731566/
  8. Zodpovědná osoba: Petra Vyplelová
  9. Upřesnění místa: Kynologická hala, ulice Doberská, Kladno
  10. GPS: 50.1338353, 14.0673072

Kontakt

vyplelovap@centrum.cz

Poznámka

Hospitace: Petra Vyplelová

Uzávěrka: 15. 3. 2019

Tentokrát nás jako speciální běh čeká běh družstev ve formátu finálového běhu družstev na EO!

Startovné: člen KAČR 450,- Kč nečlen KAČR 550- Kč zahraniční závodník 450,- Kč

Platby zasílejte na účet: 2200560896/2010 VS: číslo přihlášky vygenerované KAČR. Bez uvedení SPRÁVNÉHO variabilního symbolu u platby, nemůže být Vaše platba přiřazena!!!

O přijatých přihláškách, včetně přijímání náhradníků v případě odhlášení se ze závodu, rozhoduje pořadatel. Zaplacením startovného závodníkům nevzniká právo jejich místo poskytnout jinému závodníkovi, veškeré změny a odhlášky řeší POŘADATEL!!!

STARTOVNÉ JE Z DŮVODU VYSOKÝCH NÁKLADŮ NEVRATNÉ (při odhlášení v případě, že pořadatel zajistí náhradníky, startovné samozřejmě vrátíme, pokud se odhlásíte nejpozději do pátku 15. 3. 2019 do 23:59, poté startovné propadá ve prospěch pořadatele).

Program: 8:00 - 8:20 přejímka A1

???? přejímka A2

???? přejímka A3

cca 12:30 prohlídka Jumping

cca 15:00 prohlídka Běh družstev

Podmínky: Platná očkování, stáří psa nad 18 měsíců, pes musí být klinicky zdráv • VSTUP NA PLOCHU POUZE V SUCHÉ A ČISTÉ OBUVI!!!! Vhodná je klasická běžecká nebo sálová obuv. • Každý závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu a Řád Sportovní haly. Volné pobíhání a venčení psů v areálu není dovoleno – v blízkosti haly je les. • Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, za úhyn nebo ztrátu psa ani za věci ponechané v hale bez dozoru a to ani přes noc. • Na celém území města Kladna se pes musí vodit na vodítku nebo s náhubkem dle platné Vyhlášky o chovu psů. • Pořadatel si vyhrazuje právo na drobné změny propozic dle počtu přihlášených týmů…… • Účastí na závodech souhlasíte s uveřejněním fotek a výsledků FB stránce události a v systému KAČR.

Ceny: Vyhlašujeme součty agility dle výkonnostních kategorií (A1, A2, A3) + jumping, tři nejlepší družstva v každé kategorii

Ubytování: pořadatel nezajišťuje

Kontakt: Petra Vyplelová - vyplelovap@centrum.cz

Statistika přihlášených

16. 03. 2019
A1 A2 A3 V Celkem
S 0 0 1 0 1
M 0 0 1 0 1
L 0 0 5 0 5
Celkem 0 0 7 0 7
68 volných míst

Přihlášky

Člen KA
031916 LA3 Monika Bystrianská Donnafugata Angheli Z Brzáneckých vinohradů
Člen KA
090215 LA3 Jana Haberzettlová Ainii Ninuland
Člen KA
032016 LA3 Lucie Růžičková Diamond Shiraz z Brzáneckých vinohradů
Člen KA
036016 LA3 Pavlína Zitová Arberry von Morseli
Člen KA
000115 LA3 Lenka Řezníčková I Believe I Can Fly
Člen KA
074014 MA3 Lucie Růžičková Cetan z Nového Sedliště
Člen KA
072415 SA3 Pavla Marková Eliška - Arella Jikalu

Nepotvrzené přihlášky (19)

Člen KA
021218 LA1 Aneta Grygarová Escape to Dream Bohemia Grant
Člen KA
064218 LA2 Erik Dančišák Baddy
Člen KA
085914 LA2 Pavla Dušková Hob Nob Jazz Chants
Člen KA
059718 LA2 Jana Haberzettlová Amnesty International World of Matrix
Člen KA
003016 LA2 Sandra Mikscheová Hot Pink From Let´s Border
028218 LA2 Lada Půlpánová I´m Ace Quick Angel
Člen KA
047015 LA2 Šárka Sehnalová Agatha Christie Schay County
Člen KA
044309 LA3 Marie Beerová A3Ch Aiša Vydří
Člen KA
078115 LA3 Ondřej Choc Django Hola Hopa
Člen KA
059415 LA3 Veronika Grešáková Ambiente
Člen KA
002713 LA3 Aneta Grygarová A3Ch Hestii Grant Bohemia Alké
Člen KA
091115 LA3 Adéla Kobzová Dermont Jack Temný onyx
Člen KA
052215 LA3 Ivan Pospíšil A3Ch Quiniela Granda Bohemia Alké
Člen KA
057916 MA2 Ivana Suchardová Bailey Czech Dreamer
Člen KA
023615 MA3 Nikola Hanušová Yunior Yustin Z Benešovské zahrady
Člen KA
076315 MA3 Pavla Kadeřábková Arvika Nella Belavia
Člen KA
053914 MA3 Dana Russová Calimero Zapa Moravia
Člen KA
003515 MA3 Ivana Suchardová A3Ch Sookie von der Happy Horse Farm
Člen KA
035412 SA3 Dana Humpolcová A3Ch Etera Dai Muratori