Cz En

Kladno - PETRIS CUP III.

Přihlašování na tento závod už skončilo.

  1. Číslo závodu: 19011
  2. Datum: 16. 03. 2019
  3. Terén: umělá tráva
  4. Uvnitř: Ano
  5. Třídy: Jumping, Speciální, Zkoušky agility
  6. Rozhodčí: Grunder, Sascha (CH)
  7. Stránky: https://www.facebook.com/events/1084181961731566/
  8. Zodpovědná osoba: Petra Vyplelová
  9. Upřesnění místa: Kynologická hala, ulice Doberská, Kladno
  10. GPS: 50.1338353, 14.0673072

Kontakt

vyplelovap@centrum.cz

Poznámka

Hospitace: Petra Vyplelová

Uzávěrka: 15. 3. 2019

Tentokrát nás jako speciální běh čeká běh družstev ve formátu finálového běhu družstev na EO!

Startovné: člen KAČR 450,- Kč nečlen KAČR 550- Kč zahraniční závodník 450,- Kč

Platby zasílejte na účet: 2200560896/2010 VS: číslo přihlášky vygenerované KAČR. Bez uvedení SPRÁVNÉHO variabilního symbolu u platby, nemůže být Vaše platba přiřazena!!!

O přijatých přihláškách, včetně přijímání náhradníků v případě odhlášení se ze závodu, rozhoduje pořadatel. Zaplacením startovného závodníkům nevzniká právo jejich místo poskytnout jinému závodníkovi, veškeré změny a odhlášky řeší POŘADATEL!!!

STARTOVNÉ JE Z DŮVODU VYSOKÝCH NÁKLADŮ NEVRATNÉ (při odhlášení v případě, že pořadatel zajistí náhradníky, startovné samozřejmě vrátíme, pokud se odhlásíte nejpozději do pátku 15. 3. 2019 do 23:59, poté startovné propadá ve prospěch pořadatele).

Program: 8:00 - 8:20 přejímka A1

8:25 - 8:35 prohlídka parkuru - všechny týmy A1

8:35 Start prvního závodníka SA1 (pořadí S - M - L)

8:45 - 9:00 přejímka A2

9:05 - 9:15 prohlídka parkuru A2

9:15 start prvního závodníka A2 (pořadí S - M - L)

9:30 - 9:45 přejímka A3

9:50 prohlídka parkuru SA3 + MA3

9:58 prohlídka LA3

10:06 Start prvního závodníka SA3 (pořadí S - M - L)

cca 11:15 prohlídka Jumping

cca 12:30 prohlídka Běh družstev

Časy prezencí jsou závazné a běhy v žádném případě nezačnou dříve. Jumping a běh družstev budou následovat ihned po skončení běhů A3 a uvedené časy jsou pouze orientační!!!

Podmínky: Platná očkování, stáří psa nad 18 měsíců, pes musí být klinicky zdráv • VSTUP NA PLOCHU POUZE V SUCHÉ A ČISTÉ OBUVI!!!! Vhodná je klasická běžecká nebo sálová obuv. • Každý závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu a Řád Sportovní haly. Volné pobíhání a venčení psů v areálu není dovoleno – v blízkosti haly je les. • Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, za úhyn nebo ztrátu psa ani za věci ponechané v hale bez dozoru a to ani přes noc. • Na celém území města Kladna se pes musí vodit na vodítku nebo s náhubkem dle platné Vyhlášky o chovu psů.

• Pořadatel si vyhrazuje právo na drobné změny propozic dle počtu přihlášených týmů…… • Účastí na závodech souhlasíte s uveřejněním fotek a výsledků FB stránce události a v systému KAČR.

Ceny: Vyhlašujeme součty agility dle výkonnostních kategorií (A1, A2, A3) + jumping, tři nejlepší družstva

Ubytování: pořadatel nezajišťuje

Kontakt: Petra Vyplelová - vyplelovap@centrum.cz

Výsledky

Jumping L L 16. 03. 2019 Grunder, Sascha (CH)
LA1 L A1 16. 03. 2019 Grunder, Sascha (CH)
LA2 L A2 16. 03. 2019 Grunder, Sascha (CH)
LA3 L A3 16. 03. 2019 Grunder, Sascha (CH)
Jumping M M 16. 03. 2019 Grunder, Sascha (CH)
MA1 M A1 16. 03. 2019 Grunder, Sascha (CH)
MA2 M A2 16. 03. 2019 Grunder, Sascha (CH)
MA3 M A3 16. 03. 2019 Grunder, Sascha (CH)
Jumping S S 16. 03. 2019 Grunder, Sascha (CH)
SA1 S A1 16. 03. 2019 Grunder, Sascha (CH)
SA2 S A2 16. 03. 2019 Grunder, Sascha (CH)
SA3 S A3 16. 03. 2019 Grunder, Sascha (CH)