Cz En

Kladno - Jahodová NONSTOP party

Přihlašování na tento závod už skončilo.

 1. Číslo závodu: 17109
 2. Datum: 21. 01. 2017 - 22. 01. 2017
 3. Terén: umělá tráva
 4. Uvnitř: Ano
 5. Třídy: Speciální, Jumping, Zkoušky agility, Agility
 6. Rozhodčí: Pánková, Lenka (CZ)
  Tráj, Tamás (HU)
 7. Zodpovědná osoba: Petra Vyplelová
 8. Upřesnění místa: Sportovců 817, 272 04 Kladno
 9. GPS: 50.1365861, 14.0882053

Kontakt

Petra Vyplelová - vyplelovap@centrum.cz (přihlášky pouze přes databázi KAČR, mailem řešíme pouze změny!). Prosím neřešte záležitosti okolo závodů přes Facebook.

Poznámka

SEZNAM PŘIJATÝCH ZÁVODNÍKŮ: LARGE: https://docs.google.com/document/d/1rhF3S7GYGLytLsgxnseIzLoR0rqIvfjf99cdMwffLJM/pub

SMALL A MEDIUM: https://docs.google.com/document/d/1tXVm1nFWY0HHDVqszX5PBMChlJYpk37bh6hH9o4Gblw/pub

PLATEBNÍ ÚDAJE: prosím o zaplacení startovného na účet 2200560896/2010, VS: číslo uvedené v seznamu přijatých zývodníků před jménem psovoda

INTERNATIONAL PAYMENT INSTRUCTION: Bank account nr. 2200560896/2010 Fio bank, V Celnici 1028/10, Praha IBAN:CZ0620100000002200560896, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX. Please write the number shown in list of accepted competitiors in front of handlers name to the payee message. Account owner address: Za Labem 26, 250 88 Čelákovice - Sedlčánky

Startovné: člen KA ČR
Startovné: člen KAČR 900,- Kč nečlen KAČR 1.100- Kč zahraniční závodník 900,- Kč

ZDARMA: držitelé platných poukázek na startovné zdarma – vítězové našich předchozích závodů – je třeba zaslat informaci VČAS, tzn. do 15. 12. 2016, poté Vám již přijetí na závody nemůže být garantováno, a mailem zaslat požadavek na uplatnění poukázky v tomto závodě na vyplelovap@centrum.cz. Po naplnění kapacity závodu již není možné poukázku uplatnit a je třeba využít další náš závod……

Nebudeme rozesílat potvrzovací emaily, seznam přijatých závodníků spolu s pokyny k platbě bude zveřejněn nejpozději 23. 12. 2016 spolu s referenčním číslem přijaté přihlášky (u platby uvádějte jako VS).

O přijatých přihláškách, včetně přijímání náhradníků v případě odhlášení se ze závodu, rozhoduje pořadatel. Zaplacením startovného závodníkům nevzniká právo jejich místo poskytnout jinému závodníkovi, veškeré změny a odhlášky řeší POUZE POŘADATEL!!! Bez uvedení SPRÁVNÉHO variabilního symbolu u platby, nemůže být Vaše platba přiřazena!!! Akceptujeme pouze zaplacené přihlášky, přihlášky nezaplacené do 31. 12. 2016 budou vyřazeny ze seznamu přijatých závodníků a místo bude nabídnuto náhradníkům.

STARTOVNÉ JE Z DŮVODU VYSOKÝCH NÁKLADŮ NEVRATNÉ (při odhlášení v případě, že pořadatel zajistí náhradníky, startovné samozřejmě vrátíme, pokud se odhlásíte nejpozději do čtvrtka 19. 1. 2017 do 23:59, poté startovné propadá ve prospěch pořadatele).

PŘIHLÁŠKY: DNE 15. 12. 2016 PŘES DATABÁZI KAČR

Uzávěrka: 15. 12. 2016

Podmínky: Platná očkování, stáří psa nad 18 měsíců, pes musí být klinicky zdráv • VSTUP NA PLOCHU POUZE V SUCHÉ A ČISTÉ OBUVI!!!! Vhodná je klasická běžecká nebo sálová obuv. • Každý závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu a Řád Sportovní haly. Volné pobíhání a venčení psů v areálu není dovoleno – v blízkosti haly je les. • Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, za úhyn nebo ztrátu psa ani za věci ponechané v hale bez dozoru a to ani přes noc. • Na celém území města Kladna se pes musí vodit na vodítku nebo s náhubkem dle platné Vyhlášky o chovu psů. • Závodník je povinen odstartovat do 20 vteřin od pokynu rozhodčího. Poté bude spuštěna časomíra. • Pořadatel si vyhrazuje právo na drobné změny propozic dle počtu přihlášených týmů……

Ceny: Sobotní i nedělní zkoušky vyhlašujeme samostatně. Jako dílčí cenu vyhlašujeme součet 3 kvalifikačních běhů (2x jumping + 1x agility). Jako hlavní vítěz Nonstop Jahodové party bude vyhlášen vítěz nedělního finálového agility v každé velikostní kategorii. Obdrží mimo jiné startovné zdarma na jedny naše další závody s automatickou nominací do finále daného závodu.

Ubytování: lze i na noc z pátku na sobotu nebo sobota-neděle, cena 300,- /osobu a noc (lůžkoviny za příplatek Kč 100,-). Nutno předem nahlásit na mail a uhradit spolu se startovným. Psi ZDARMA - pouze v kleci/přepravce/boudičce (nedodržení pod sankcí 500,-), přezuvky s sebou, k dispozici zařízená kuchyňka (restaurace dostupná autem v centru Kladna).

Kontakt: Petra Vyplelová - vyplelovap@centrum.cz

PROGRAM (posun časového harmonogramu vyhrazen pořadateli dle došlých přihlášek, časy budou upřesněny nejpozději 15. 1. 2017): Sobota: SMALL / MEDIUM: 7:15 - 7:45 prezence, 8:00 prohlídka trati, 8:15 start Agility (Q), Zkoušky, Jumping (Q).

LARGE: 13:00 - 13:30 prezence, 14:00 prohlídka trati, 14:15 start Jumping (Q), Zkoušky, Agility (Q)

Neděle: SMALL / MEDIUM: 7:30 prohlídka trati, 7:45 start Jumping (Q), ZKOUŠKY, Finále AGILITY LARGE: Prohlídka trati Jumping začne po vyhlášení kategorie SMALL A MEDIUM (cca ve 13:30 hod dle průběhu závodu), Finále AGILITY, ZKOUŠKY

DO FINÁLE postupuje prvních 20% týmů z pořadí z výsledkové listiny běhů „Q“ s max 10 tr. body z každé velikostní kategorie. Dále pak první tři v pořadí zkoušek každé výkonnostní a velikostní kategorie. Pokud se tým kvalifikuje z více kvalifikačních běhů či ze zkoušek, nevzniká tím nárok na postup dalšímu týmu v pořadí, postup do finále je nepřenosný na jiný tým. Automaticky ve finále startují vítězové finále našich předešlých ročníků. Ve Finále se startuje v opačném pořadí, nejprve postupující ze zkoušek, poté z jumpingu, poté postupující z agility (postoupí-li závodník ze všech běhů, startuje v pořadí dle výsledku agility.), na konci startují vítězové našich předešlých závodů.

Výsledky

Agility LA sobota L 21. 01. 2017 Pánková, Lenka (CZ)
Jumping LA sobota L 21. 01. 2017 Tráj, Tamás (HU)
Zkoušky LA1 sobota L 21. 01. 2017 Tráj, Tamás (HU)
Zkoušky LA2 sobota L 21. 01. 2017 Tráj, Tamás (HU)
Zkoušky LA3 sobota L 21. 01. 2017 Pánková, Lenka (CZ)
Agility MA sobota M 21. 01. 2017 Pánková, Lenka (CZ)
Jumping MA sobota M 21. 01. 2017 Tráj, Tamás (HU)
Zkoušky MA1 sobota M 21. 01. 2017 Tráj, Tamás (HU)
Zkoušky MA2 sobota M 21. 01. 2017 Tráj, Tamás (HU)
Zkoušky MA3 sobota M 21. 01. 2017 Pánková, Lenka (CZ)
Agility SA sobota S 21. 01. 2017 Pánková, Lenka (CZ)
Jumping SA sobota S 21. 01. 2017 Tráj, Tamás (HU)
Zkoušky SA1 sobota S 21. 01. 2017 Tráj, Tamás (HU)
Zkoušky SA2 sobota S 21. 01. 2017 Tráj, Tamás (HU)
Zkoušky SA3 sobota S 21. 01. 2017 Pánková, Lenka (CZ)
Jumping LA neděle L 22. 01. 2017 Pánková, Lenka (CZ)
Velké finále LA neděle L 22. 01. 2017 Tráj, Tamás (HU)
Zkoušky LA1 neděle L 22. 01. 2017 Pánková, Lenka (CZ)
Zkoušky LA2 neděle L 22. 01. 2017 Pánková, Lenka (CZ)
Zkoušky LA3 neděle L 22. 01. 2017 Tráj, Tamás (HU)
Jumping MA neděle M 22. 01. 2017 Pánková, Lenka (CZ)
Velké finále MA neděle M 22. 01. 2017 Tráj, Tamás (HU)
Zkoušky MA1 neděle M 22. 01. 2017 Pánková, Lenka (CZ)
Zkoušky MA2 neděle M 22. 01. 2017 Pánková, Lenka (CZ)
Zkoušky MA3 neděle M 22. 01. 2017 Tráj, Tamás (HU)
Jumping SA neděle S 22. 01. 2017 Pánková, Lenka (CZ)
Velké finále SA neděle S 22. 01. 2017 Tráj, Tamás (HU)
Zkoušky SA1 neděle S 22. 01. 2017 Pánková, Lenka (CZ)
Zkoušky SA2 neděle S 22. 01. 2017 Pánková, Lenka (CZ)
Zkoušky SA3 neděle S 22. 01. 2017 Tráj, Tamás (HU)