Praha - Kvalifikační závod na Senior Open Agility World Championship 2024

Přihlašování na tento závod už skončilo.

 1. Číslo závodu: 24267
 2. Datum: 13. 04. 2024 - 14. 04. 2024
 3. Terén: písek s geotextilií
 4. Uvnitř: Ne
 5. Rozhodčí: Havlíček, Karel (CZ)
  Svobodová, Eva (CZ)
 6. Stránky: http:// https://klubagility.cz/akce/poradane-kacr/kvalifikace/joawc/
 7. Propozice: https://klubagility.cz/site/assets/files/1045/propozice_qz_soawc_2024_final.pdf
 8. Zodpovědná osoba: Karina Divišová
 9. Specifikace: AKTUALIZACE PLATEB 27.3. v 12:00
 10. Upřesnění místa: Toulcův dvůr
 11. GPS: 50.0480603, 14.5185289

Kontakt

Renata Mandová, r.mandova@seznam.cz , tel. 603 932 392

Poznámka

Pro úspěšné přihlášení do reprezentace je potřeba učinit tři kroky: přihlásit se na závod, vyplnit přihlášku do reprezentace a zaplatit startovné.

Uzávěrka přihlášek na závod, přihlášek do reprezentace i plateb za startovné je 22. března 2024. Uzávěrka platby je datum připsání platby na účet, nikoliv datum odeslání platby. Startovné ve výši 900 Kč za každý tým uhraďte převodem na účet KAČR, číslo účtu: 281295369/5500, variabilní symbol bude osmimístné číslo ve formátu 42xxxxxx, „xxxxxx“ je číslo přihlášky. Pokud budete platit za více týmů v jedné platbě, uveďte všechna čísla přihlášek v poznámce k platbě. Číslo přihlášky najdete v kacr.info a pozor, není totožné s číslem výkonnostního průkazu! Startovné vracíme pouze v případě, že se tým odhlásí do uzávěrky závodu. Po uzávěrce je startovné nevratné, ale je možné ho nejpozději do 8. dubna 2024 převést na jiný tým, který byl na závod řádně přihlášený a včas odevzdal přihlášku do reprezentace.

Kvalifikační kritéria pro výběr reprezentace na SOAWC 2024 jsou popsána v Koncepci reprezentace České republiky, kterou naleznete na webových stránkách Klubu agility zde:

KONCEPCE REPREZENTACE https://klubagility.cz/site/assets/files/1082/koncepce_seniorske_reprezentace_final.pdf

PŘIHLÁŠKA DO REPREZENTACE https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbf5oR-gb1eid2gO_fCm4yYjjKPfcVLtnuTTtD_vCQgp7ucw/viewform

FB UDÁLOST https://fb.me/e/58dj28UzU

Výsledky

Agility I I I 13. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Jumping I I I 13. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Agility I L L 13. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Jumping I L L 13. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Agility I M M 13. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Jumping I M M 13. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Agility I S S 13. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Jumping I S S 13. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Agility II I I 14. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Jumping II I I 14. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Agility II L L 14. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Jumping II L L 14. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Agility II M M 14. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Jumping II M M 14. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Agility II S S 14. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Jumping II S S 14. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)