Suchdol nad Odrou - DVOJZKOUŠKY V Suchdole

Přihlašování na tento závod už skončilo.

  1. Číslo závodu: 24221
  2. Datum: 11. 05. 2024
  3. Terén: tráva
  4. Uvnitř: Ne
  5. Rozhodčí: Lerlová, Kateřina (CZ)
  6. Propozice: https://drive.google.com/file/d/1Ou640YD4vb7PJtZAHKWsH1_eRTZGGQvF/view?usp=share_link
  7. Zodpovědná osoba: Eva Andělová
  8. Upřesnění místa: Suchdol nad Odrou
  9. GPS: 49.6557203, 17.9281633

Kontakt

776 344 446

Poznámka

Dvojzkoušky 11.5.2024

Datum: 11. 05. 2024

KDE: Suchdol nad Odrou. Za nádražm 553, https://goo.gl/maps/4Jjh881mQELhek1WA GPS: 49.6557203, 17.9281634

Povrch – tráva ROZHODČÍ: Kateřina Lerlová PROGRAM: 8:15 – 8:30 hod prezence A3, 10.15 -10.25 hod prezence A2, 11.30 - 11.40 hod. prezence A1. Časy prezencí A2 a A1 budou upřesněný po uzávěrce, nejpozději den před závodem Každá kategorie: 2 zkoušky. Závodit se bude zvlášť ve velikostních kategoriích XS, S, M, ML a L Počet startujících je omezen na 95 (bez rozlišení kategorií) STARTOVNÉ: 400,- Kč za psa Pro nečleny KA ČR je startovné vyšší o 100,- Kč za každý tým ❖ Jsou-li volná místa, umožňujeme před závody přihlášení týmů a zaplatit na místě. Toto je možné nejpozději 2 dny před závody. PŘIHLÁŠKY, PLATBY: Přihlášky pouze přes systém KAČR : Číslo účtu pro platby startovného: 234070036/0300

Jako VS uveďte číslo Vaší přihlášky vygenerované systémem na kacr.info. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, v případě platby na jiný závod pořádaný v našem klubu a v případě více psů uveďte např. Franta Jan+3 psi a závodní měsíc (v případě platby za více týmů prosím napište e-mail s rozpisem plateb agilityudoli@centrum.cz). Přihlášky budou akceptovány až po zaplacení startovného. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 1.5.2024 VĚCNÉ CENY: SOUČTY OBOU BĚHŮ. U kategorie XS a ML bude zvlášť oceněn SOUČET v případě, že každé v kategorii poběží zkoušku vždy nejméně 3 týmy. V opačném případě budou kategorie XS A ML ( A1- A3 ) vyhlašovány dohromady. (XS + S a ML + L). PODMÍNKY ÚČASTI: (Dané právními řády ČR a KAČR.) ❖ Stáří psa nad 18 měsíců, psi musí být klinicky zdraví, s platným očkovacím průkazem nebo Pet Pasem. Každý účastník je povinen řídit se zákonem na ochranu zvířat proti týrání a Soutěžním řádem KA ČR. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu, zranění nebo úhyn psa. V celém areálu je vždy nutné dodržovat pořádek a uklízet exkrementy! ❖ Každý tým má právo doběhnout svůj parkůr i po diskvalifikaci pokud pořadatel na místě neurčí z časových důvodů jinak.

Vracení startovného pro řešení náhlých situací změny: 14dní před závody startovné již nevracíme. V této době před závody máme plné ruce práce a finišujeme s přípravami. Pokud nechcete, aby startovné propadlo, najděte za sebe náhradníka. Výměna míst je na požádání možná, avšak napište co nejdříve, max 2 dny před závody, poté již změny nejsou možné.

PROTESTY A PODMÍNKY ÚČASTI:

Z důvodu vyšší moci a při neúčasti propadá startovné ve prospěch pořadatele. Protest po složení nevratného poplatku 500,- Kč. Dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním fotodokumentace jak osobní tak skupinového charakteru dále také zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.

Od 1.3.2004 platí dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb., v platném znění, zejména ve znění zákona č.77/2004 Sb. zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů a to vše bez vrácení startovného. OBČERSTVENÍ, PARKOVÁNÍ: Občerstvení bude zajištěno, parkování na parkovišti areálu dostatek ☺ KONTAKT: Jednatelka klubu Lenka Karasová, MBA – mail: agilityudoli@centrum.cz, Stránky: http://agilityudoli.wz.cz Tel.č. +420 776 344 446

Těší se na Vás Agility klub Údolí

Výsledky

1. zkouška agility IA1 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
2. zkouška agility IA1 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
1. zkouška agility IA2 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
2. zkouška agility IA2 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
1. zkouška agility IA3 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
2. zkouška agility IA3 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
1. zkouška agility LA1 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
2. zkouška agility LA1 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
1. zkouška agility LA2 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
2. zkouška agility LA2 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
1. zkouška agility LA3 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
2. zkouška agility LA3 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
1. zkouška agility MA1 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
2. zkouška agility MA1 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
1. zkouška agility MA2 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
2. zkouška agility MA2 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
1. zkouška agility MA3 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
2. zkouška agility MA3 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
1. zkouška agility SA1 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
2. zkouška agility SA1 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
1. zkouška agility SA2 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
2. zkouška agility SA2 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
1. zkouška agility SA3 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
2. zkouška agility SA3 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
1. zkouška agility XSA1 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
2. zkouška agility XSA1 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
1. zkouška agility XSA2 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
2. zkouška agility XSA2 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
1. zkouška agility XSA3 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)
2. zkouška agility XSA3 11. 05. 2024 Lerlová, Kateřina (CZ)