Praha - 2. Kvalifikační závod na Junior Open Agility World Championship 2024

Přihlašování na tento závod už skončilo.

 1. Číslo závodu: 24015
 2. Datum: 13. 04. 2024 - 14. 04. 2024
 3. Terén: písek s geotextilií
 4. Uvnitř: Ne
 5. Rozhodčí: Havlíček, Karel (CZ)
  Svobodová, Eva (CZ)
 6. Stránky: https://klubagility.cz/akce/poradane-kacr/kvalifikace/joawc/
 7. Propozice: https://klubagility.cz/site/assets/files/1045/propozice_2qz_joawc_2024_final.pdf
 8. Zodpovědná osoba: Karina Divišová
 9. Specifikace: AKTUALIZACE PLATEB 27.3. v 12:00
 10. Upřesnění místa: Toulcův dvůr
 11. GPS: 50.0755381, 14.4378005

Kontakt

Renata Mandová, r.mandova@seznam.cz, tel. 603 932 392

Poznámka

Uzávěrka přihlášek na závod a plateb za startovné je 27. března 2024. Uzávěrka platby je datum připsání platby na účet, nikoliv datum odeslání platby. Uzávěrka přihlášek do reprezentace je 12. března 2024. Startovné ve výši 900 Kč za každý tým uhraďte převodem na účet KAČR, číslo účtu: 281295369/5500, variabilní symbol bude osmimístné číslo ve formátu 42xxxxxx, „xxxxxx“ je číslo přihlášky. Pokud budete platit za více týmů v jedné platbě, uveďte všechna čísla přihlášek v poznámce k platbě. Číslo přihlášky najdete v kacr.info a pozor, není totožné s číslem výkonnostního průkazu! Startovné vracíme pouze v případě, že se tým odhlásí do uzávěrky závodu. Po uzávěrce je startovné nevratné, ale je možné ho nejpozději do 8. dubna 2024 převést na jiný tým, pokud byl na závod řádně přihlášený a včas odevzdal přihlášku do reprezentace.

Kvalifikační kritéria pro výběr reprezentace na JOAWC 2024 jsou popsána v Koncepci reprezentace České republiky, kterou naleznete na webových stránkách Klubu agility zde:

KONCEPCE REPREZENTACE https://klubagility.cz/site/assets/files/3962/koncepce_juniorske_reprezentace_pro_rok_2024_1.pdf

PŘIHLÁŠKA DO REPREZENTACE https://docs.google.com/forms/d/14eWJsd4AmSpDGBOXSw5kdTcTnjHK1Dphd9FwjZ-7PRE/viewform?edit_requested=true&pli=1

FB UDÁLOST https://fb.me/e/58dj28UzUfinal.pdf

Výsledky

Agility IV I I 13. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Jumping IV I I 13. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Agility IV L L 13. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Jumping IV L L 13. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Agility IV M M 13. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Jumping IV M M 13. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Agility IV S S 13. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Jumping IV S S 13. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Agility V I I 14. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Jumping V I I 14. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Agility V L L 14. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Jumping V L L 14. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Agility V M M 14. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Jumping V M M 14. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Agility V S S 14. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)
Jumping V S S 14. 04. 2024 Havlíček, Karel (CZ)