Čerčany - 1. Kvalifikační závod na Junior Open Agility World Championship 2024

Přihlašování na tento závod už skončilo.

 1. Číslo závodu: 24014
 2. Datum: 23. 03. 2024 - 24. 03. 2024
 3. Terén: umělá tráva / artificial grass
 4. Uvnitř: Ano
 5. Rozhodčí: Suomalainen, Jari (FI)
  Svobodová, Eva (CZ)
 6. Stránky: https://klubagility.cz/akce/poradane-kacr/kvalifikace/joawc/
 7. Propozice: https://klubagility.cz/site/assets/files/1045/propozice_1qz_joawc_tachyon_sport_arena_2024-1.pdf
 8. Zodpovědná osoba: Karina Divišová
 9. Upřesnění místa: Tachyon Sport Arena
 10. GPS: 49.8529322, 14.7029932

Kontakt

Poznámka

Pro úspěšné přihlášení do reprezentace je potřeba učinit tři kroky: přihlásit se na závod, vyplnit přihlášku do reprezentace a zaplatit startovné.

Uzávěrka přihlášek na závod a plateb za startovné je 4. března 2024. Uzávěrka platby je datum připsání platby na účet, nikoliv datum odeslání platby. Uzávěrka přihlášek do reprezentace je 12. března 2024.

Startovné ve výši 900,- Kč za každý tým uhraďte převodem na účet KAČR, číslo účtu: 281295369/5500, variabilní symbol bude osmimístné číslo ve formátu 41xxxxxx, „xxxxxx“ je číslo přihlášky. Pokud budete platit za více týmů v jedné platbě, uveďte všechna čísla přihlášek v poznámce k platbě. Číslo přihlášky najdete v kacr.info a pozor, není totožné s číslem výkonnostního průkazu! Startovné vracíme pouze v případě, že se tým odhlásí do uzávěrky závodu. Po uzávěrce je startovné nevratné, ale je možné ho nejpozději do uzávěrky přihlášek do reprezentace, tj. 12. března 2024, převést na jiný tým, který bude v takovém případě rovněž přihlášen na závod a do reprezentace.

PŘIHLÁŠKA DO REPREZENTACE

https://docs.google.com/forms/d/14eWJsd4AmSpDGBOXSw5kdTcTnjHK1Dphd9FwjZ-7PRE/viewform?edit_requested=true&pli=1

Výsledky

Agility I. I I 23. 03. 2024 Suomalainen, Jari (FI)
Jumping I. I I 23. 03. 2024 Suomalainen, Jari (FI)
Jumping II. I I 23. 03. 2024 Suomalainen, Jari (FI)
Agility I. L L 23. 03. 2024 Suomalainen, Jari (FI)
Jumping II. L L 23. 03. 2024 Suomalainen, Jari (FI)
Jumping I. L L 23. 03. 2024 Suomalainen, Jari (FI)
Agility I. M M 23. 03. 2024 Suomalainen, Jari (FI)
Jumping II. M M 23. 03. 2024 Suomalainen, Jari (FI)
Jumping I. M M 23. 03. 2024 Suomalainen, Jari (FI)
Agility I. S S 23. 03. 2024 Suomalainen, Jari (FI)
Jumping II. S S 23. 03. 2024 Suomalainen, Jari (FI)
Jumping I. S S 23. 03. 2024 Suomalainen, Jari (FI)
Agility II. I I 24. 03. 2024 Suomalainen, Jari (FI)
Agility III. I I 24. 03. 2024 Suomalainen, Jari (FI)
Jumping III. I I 24. 03. 2024 Suomalainen, Jari (FI)
Agility III. L L 24. 03. 2024 Suomalainen, Jari (FI)
Agility II. L L 24. 03. 2024 Suomalainen, Jari (FI)
Jumping III. L L 24. 03. 2024 Suomalainen, Jari (FI)
Agility III. M M 24. 03. 2024 Suomalainen, Jari (FI)
Agility II. M M 24. 03. 2024 Suomalainen, Jari (FI)
Jumping III. M M 24. 03. 2024 Suomalainen, Jari (FI)
Agility III. S S 24. 03. 2024 Suomalainen, Jari (FI)
Agility II. S S 24. 03. 2024 Suomalainen, Jari (FI)
Jumping III. S S 24. 03. 2024 Suomalainen, Jari (FI)