- - Členská schůze KAČR

  1. Číslo závodu: 23107
  2. Datum: 05. 11. 2023
  3. Terén: -
  4. Uvnitř: Ano
  5. Stránky: http://www.klubagility.info
  6. Zodpovědná osoba: Karina Divišová

Kontakt

Bližší informace (včetně místa konání) budou včas zveřejněny na webových a FB stránkách Klubu.