Ostrava-Třebovice - Májové zkoušky

Přihlašování na tento závod už skončilo.

  1. Číslo závodu: 23046
  2. Datum: 06. 05. 2023
  3. Terén: tráva
  4. Uvnitř: Ne
  5. Rozhodčí: Máčková, Jiřina (CZ)
  6. Stránky: http://www.kynologie-ostrava.cz
  7. Propozice: http://www.kynologie-ostrava.cz
  8. Zodpovědná osoba: Jana Šedivá
  9. GPS: 49.83462, 18.1947122

Kontakt

Poznámka

Časomíra elektronická, startovky v agigames.

Prezence: kategorie A3 7.30-7.50 kategorie A2 kategorie A1 Startovat se bude v pěti velikostních kategoriích a tyto budou vyhodnocovány zvlášť. Prezence dané kategorie začne vždy až po doběhání té předchozí. Dva dny před konáním závodů bude na FB stránce události uveden časový rozpis, který bude dle počtu přihlášených do jednotlivých kategorií.

Program: 2 zkoušky A3 2 zkoušky A2 2 zkoušky A1

Uzávěrka přihlášek: 3. 5. 2023

Startovné: 400 Kč za tým

Nečlenové KAČR o 100 Kč více na 1 tým.

Podmínky účasti: věk psa dle platného řádu, platné očkování proti vzteklině, psince a parvoviróze, doložené předložením Pet pasu. V případě, že očkování je kontraindikováno ze zdravotních důvodů, je třeba přeložit potvrzení veterináře. Dodržování zákona na ochranu zvířat proti týrání. Dodržování řádu agility a soutěžního řádu, taktéž řádu cvičiště pořádající organizace. Změna týmu je možná nejpozději 2 pracovní dny před závody.

Počet startujících je omezen na 90. Veterinární podmínky: platné očkování proti vzteklině, psince, parvoviróze, dobrý klinický stav.

Ubytování: pořadatel nezajišťuje.

Stravování: bufet, teplé i studené nápoje. Obědy nabízí Třebovický mlýn nedaleko místa konání.

Účastníci jsou povinni bezpodmínečně uklízet výkaly svého psa v celém areálu i v prostorách kolem cvičiště. Každý psovod zodpovídá za škody způsobené svým psem. Pořadatel si vyhrazuje právo vykázat z areálu psovoda, který bude se svým psem zacházet hrubě, a to i mimo parkur, tedy kdekoliv v areálu cvičiště.

Adresa pro zasílání přihlášek: přihlášení je možné pouze elektronicky – přes web KAČR, sekce Databáze agility, mailem na jana.sediva@email.cz, přihlášky bez zaplacení startovného jsou považovány pouze za předběžné. Doklad o zaplacení možno poslat naskenovaný mailem. Při platbě za více týmů pošlete prosím mailem rozpis.

Číslo účtu pro zaplacení startovného: 2801373121/2010
Variabilní symbol: první číslice je měsíc, na který platíte, v tomto případě 5, poté 3 nuly tak, aby i s číslem VP, což bude poslední část VS, byl tento desítimístný. Vzor: 5000 a dále číslo VP, které je šestimístné. Do zprávy pro příjemce napište Vaše jméno+zkoušky agility.

Kontakty: případné dotazy směrujte prosím na mail jana.sediva@email.cz (případně mobil 724528498), vše kolem přihlášek a startovného taktéž.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME!

Výsledky

zkouška IAA1 1 IA1 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška IAA1 2 IA1 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška IAA2 1 IA2 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška IAA2 2 IA2 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška IAA3 1 IA3 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška IAA3 2 IA3 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška LA1 1 LA1 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška LA1 2 LA1 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška LA2 1 LA2 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška LA2 2 LA2 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška LA3 1 LA3 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška LA3 2 LA3 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška MA1 1 MA1 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška MA1 2 MA1 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška MA2 1 MA2 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška MA2 2 MA2 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška MA3 1 MA3 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška MA3 2 MA3 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška SA1 1 SA1 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška SA1 2 SA1 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška SA2 1 SA2 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška SA2 2 SA2 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška SA3 1 SA3 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška SA3 2 SA3 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška XSA1 1 XSA1 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška XSA1 2 XSA1 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška XSA2 1 XSA2 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška XSA2 2 XSA2 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška XSA3 1 XSA3 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)
zkouška XSA3 2 XSA3 06. 05. 2023 Máčková, Jiřina (CZ)