Čerčany - Mistrovství České republiky mládeže

Přihlašování na tento závod už skončilo.

 1. Číslo závodu: 23033
 2. Datum: 02. 09. 2023 - 03. 09. 2023
 3. Terén: umělá tráva
 4. Uvnitř: Ano
 5. Rozhodčí: Dostál, Petr (CZ)
  Krejčí, Lucie (CZ)
  Mäkelä, Marko (FI)
 6. Stránky: http://www.klubagility.cz
 7. Propozice: https://klubagility.cz/site/assets/files/1039/propozice_mcrm_2023.pdf
 8. Zodpovědná osoba: Karina Divišová
 9. GPS: 49.8591918, 14.694951

Kontakt

Poznámka

Uzávěrka přihlášek a plateb za startovné je 20. srpna 2023. Uzávěrka platby je datum připsání platby na účet, nikoliv datum odeslání platby.

V přihlášce v kacr.info do poznámky uveďte, zda jste dítě – „DÍTĚ“, nebo junior – „JUNIOR“. Pokud je tvůj rok narození 2005, uveď: „JUNIOR 2005“.

DŮLEŽITÉ Účastníci s rokem narození 2005, kteří máte zájem se zúčastnit, pošlete nejpozději do 1. srpna 2023 email na karina.divisova@klubagility.cz, rádi bychom pro Vás zajistili absolventský dárek na památku.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DRUŽSTEV

Startovné ve výši 900,- Kč za každý tým uhraďte převodem na účet KAČR, číslo účtu: 281295369/5500, variabilní symbol bude osmimístné číslo ve formátu 65xxxxxx, „xxxxxx“ je číslo přihlášky. Pokud budete platit za více týmů v jedné platbě, uveďte všechna čísla přihlášek v poznámce k platbě. Číslo přihlášky najdete v kacr.info a pozor, není totožné s číslem výkonnostního průkazu!

Výsledky

Agility Družstev I I 02. 09. 2023 Mäkelä, Marko (FI)
Jumping Družstev I I 02. 09. 2023 Krejčí, Lucie (CZ)
Agility Družstev L L 02. 09. 2023 Mäkelä, Marko (FI)
Jumping Družstev L L 02. 09. 2023 Krejčí, Lucie (CZ)
Agility Družstev M M 02. 09. 2023 Mäkelä, Marko (FI)
Jumping Družstev M M 02. 09. 2023 Krejčí, Lucie (CZ)
Agility Družstev S S 02. 09. 2023 Mäkelä, Marko (FI)
Jumping Družstev S S 02. 09. 2023 Krejčí, Lucie (CZ)
Agility Družstev XS XS 02. 09. 2023 Mäkelä, Marko (FI)
Jumping Družstev XS XS 02. 09. 2023 Krejčí, Lucie (CZ)
Agility Jednotlivci Děti I I 03. 09. 2023 Krejčí, Lucie (CZ)
Agility Jednotlivci Junioři I I 03. 09. 2023 Mäkelä, Marko (FI)
Jumping Jednotlivci Děti I I 03. 09. 2023 Mäkelä, Marko (FI)
Jumping Jednotlivci Junioři I I 03. 09. 2023 Krejčí, Lucie (CZ)
Agility Jednotlivci Děti L L 03. 09. 2023 Krejčí, Lucie (CZ)
Agility Jednotlivci Junioři L L 03. 09. 2023 Mäkelä, Marko (FI)
Jumping Jednotlivci Děti L L 03. 09. 2023 Mäkelä, Marko (FI)
Jumping Jednotlivci Junioři L L 03. 09. 2023 Krejčí, Lucie (CZ)
Agility Jednotlivci Děti M M 03. 09. 2023 Krejčí, Lucie (CZ)
Agility Jednotlivci Junioři M M 03. 09. 2023 Mäkelä, Marko (FI)
Jumping Jednotlivci Děti M M 03. 09. 2023 Mäkelä, Marko (FI)
Jumping Jednotlivci Junioři M M 03. 09. 2023 Krejčí, Lucie (CZ)
Agility Jednotlivci Děti S S 03. 09. 2023 Krejčí, Lucie (CZ)
Agility Jednotlivci Junioři S S 03. 09. 2023 Mäkelä, Marko (FI)
Jumping Jednotlivci Děti S S 03. 09. 2023 Mäkelä, Marko (FI)
Jumping Jednotlivci Junioři S S 03. 09. 2023 Krejčí, Lucie (CZ)
Agility Jednotlivci Děti XS XS 03. 09. 2023 Krejčí, Lucie (CZ)
Agility Jednotlivci Junioři XS XS 03. 09. 2023 Mäkelä, Marko (FI)
Jumping Jednotlivci Děti XS XS 03. 09. 2023 Mäkelä, Marko (FI)
Jumping Jednotlivci Junioři XS XS 03. 09. 2023 Krejčí, Lucie (CZ)