Cz En

Kladno - PETRIS CUP I.

Přihlašování na tento závod už skončilo.

  1. Číslo závodu: 18211
  2. Datum: 04. 11. 2018
  3. Terén: umělá tráva
  4. Uvnitř: Ano
  5. Třídy: Jumping, Zkoušky agility, Agility
  6. Rozhodčí: Bazalová, Olga (CZ)
  7. Zodpovědná osoba: Petra Vyplelová
  8. Upřesnění místa: Doberská ulice, Kladno Rozdelov
  9. GPS: 50.133132, 14.067379

Kontakt

Vyplelovap@centrum.cz

Poznámka

Zvu Vás na první ze série závodů PETRIS CUP

Rozhodčí: Olga Bazalová Hospitant: Petra Vyplelová

Běhy: • Agility dle výkonnostních kategorií (zkouška) • Jumping • Štafetový závod dvojic

Startovné:

člen KAČR 450,- Kč

nečlen KAČR 550- Kč

zahraniční závodník 450,- Kč

Platby zasílejte na účet: 2200560896/2010

VS: číslo přihlášky vygenerované KAČR. Bez uvedení SPRÁVNÉHO variabilního symbolu u platby, nemůže být Vaše platba přiřazena!!!

O přijatých přihláškách, včetně přijímání náhradníků v případě odhlášení se ze závodu, rozhoduje pořadatel.

Zaplacením startovného závodníkům nevzniká právo jejich místo poskytnout jinému závodníkovi, veškeré změny a odhlášky řeší POŘADATEL!!!

STARTOVNÉ JE Z DŮVODU VYSOKÝCH NÁKLADŮ NEVRATNÉ (při odhlášení v případě, že pořadatel zajistí náhradníky, startovné samozřejmě vrátíme, pokud se odhlásíte nejpozději do pátku 2. 11. 2018 do 23:59, poté startovné propadá ve prospěch pořadatele).

PŘIHLÁŠKY: od 15. 8. 2018 PŘES DATABÁZI KAČR Uzávěrka: 1. 11. 2018

Program:

8:00 – 8:20 přejímka A1

8:30 - prohlídka A1

8:45 - start prvního závodníka SA1

9:00 - 9:20 přejímka A2

9:30 - prohlídka A2

9:45 - start prvního závodníka SA2

10:00 - 10:20 přejímka A3

10:30 prohlídka A3

10:45 start prvního závodníka A3

11: 45 prohlídka - Jumping

13:30 prohlídka - štafetový běh dvojic

Časy budou upřesněny dle počtu přihlášených týmů, nejpozději v den uzávěrky

Podmínky: Platná očkování, stáří psa nad 18 měsíců, pes musí být klinicky zdráv

• VSTUP NA PLOCHU POUZE V SUCHÉ A ČISTÉ OBUVI!!!! Vhodná je klasická běžecká nebo sálová obuv.

• Každý závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu a Řád Sportovní haly. Volné pobíhání a venčení psů v areálu není dovoleno – v blízkosti haly je les.

• Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem, za úhyn nebo ztrátu psa ani za věci ponechané v hale bez dozoru a to ani přes noc.

• Na celém území města Kladna se pes musí vodit na vodítku nebo s náhubkem dle platné Vyhlášky o chovu psů.

• Pořadatel si vyhrazuje právo na drobné změny propozic dle počtu přihlášených týmů……

• Účastí na závodech souhlasíte s uveřejněním fotek a výsledků FB stránce události a v systému KAČR.

Ceny: Vyhlašujeme součty agility A1, A2, A3 + jumping, vítězné týmy štafetového běhu dvojic

Ubytování: pořadatel nezajišťuje

Výsledky

Jumping L L 04. 11. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška LA1 L A1 04. 11. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška LA2 L A2 04. 11. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška LA3 L A3 04. 11. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Jumping M M 04. 11. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška MA1 M A1 04. 11. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška MA2 M A2 04. 11. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška MA3 M A3 04. 11. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Jumping S S 04. 11. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška SA1 S A1 04. 11. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška SA2 S A2 04. 11. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška SA3 S A3 04. 11. 2018 Bazalová, Olga (CZ)