Suchdol nad Odrou - AGI NEDĚLE V ZÁŘÍ

Přihlašování na tento závod už skončilo.

  1. Číslo závodu: 23059
  2. Datum: 24. 09. 2023
  3. Terén: Tráva
  4. Uvnitř: Ne
  5. Rozhodčí: Lukešová, Kristýna (CZ)
  6. Stránky: https://www.agilityudoli.cz/
  7. Zodpovědná osoba: Lenka Karasová
  8. GPS: 49.6557203, 17.9281633

Kontakt

Poznámka

KDE: Suchdol nad Odrou. Za nádražm 553, https://goo.gl/maps/4Jjh881mQELhek1WA GPS: 49.6557203, 17.9281634

Povrch – tráva ROZHODČÍ: Kristýna Lukešová

PROGRAM: 8:15 – 8:30 hod prezence A3, 9.35 -9.50 A2, 11.30 -11.40 A1

Každá kategorie: 2 zkoušky. Závodit se bude zvlášť ve velikostních kategoriích XS, S, M, ML a L Počet startujících je omezen na 95 (bez rozlišení kategorií) STARTOVNÉ: 400,- Kč za psa Pro nečleny KA ČR je startovné vyšší o 100,- Kč za každý tým  Jsou-li volná místa, umožňujeme před závody přihlášení týmů a zaplatit na místě. Toto je možné nejpozději 2 dny před závody. PŘIHLÁŠKY, PLATBY: Přihlášky pouze přes systém KAČR : Číslo účtu pro platby startovného: 234070036/0300

Jako VS uveďte číslo Vaší přihlášky vygenerované systémem na kacr.info. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno+agility. Přihlášky budou akceptovány až po zaplacení startovného. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 20.9.2023 VĚCNÉ CENY: SOUČTY OBOU BĚHŮ. U kategorie XS a ML bude zvlášť oceněn SOUČET v případě, že každé v kategorii poběží zkoušku vždy nejméně 3 týmy. V opačném případě budou kategorie XS A ML ( A1- A3 ) vyhlašovány dohromady. (XS + S a ML + L). PODMÍNKY ÚČASTI: (Dané právními řády ČR a KAČR.)  Stáří psa nad 18 měsíců, psi musí být klinicky zdraví, s platným očkovacím průkazem nebo Pet Pasem. Každý účastník je povinen řídit se zákonem na ochranu zvířat proti týrání a Soutěžním řádem KA ČR. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu, zranění nebo úhyn psa. V celém areálu je vždy nutné dodržovat pořádek a uklízet exkrementy!  Každý tým má právo doběhnout svůj parkůr i po diskvalifikaci pokud pořadatel na místě neurčí z časových důvodů jinak.

Vracení startovného pro řešení náhlých situací změny: 14dní před závody startovné již nevracíme. V této době před závody máme plné ruce práce a finišujeme s přípravami. Pokud nechcete, aby startovné propadlo, najděte za sebe náhradníka. Výměna míst je na požádání možná, avšak napište co nejdříve, max 2 dny před závody, poté již změny nejsou možné.

PROTESTY A PODMÍNKY ÚČASTI: Z důvodu vyšší moci a při neúčasti propadá startovné ve prospěch pořadatele. Protest po složení nevratného poplatku 500,- Kč. Dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním fotodokumentace jak osobní tak skupinového charakteru dále také zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.

Od 1.3.2004 platí dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb., v platném znění, zejména ve znění zákona č.77/2004 Sb. zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů a to vše bez vrácení startovného. OBČERSTVENÍ, PARKOVÁNÍ: Občerstvení bude zajištěno, parkování na parkovišti areálu dostatek  KONTAKT: Jednatelka klubu Lenka Karasová, MBA – mail: agilityudoli@centrum.cz, Stránky: http://agilityudoli.wz.cz Tel.č. +420 776 344 446

Výsledky

Zkouška 1 IA1 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 2 IA1 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 1 IA2 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 2 IA2 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 1 IA3 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 2 IA3 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 1 LA1 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 2 LA1 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 1 LA2 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 2 LA2 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 1 LA3 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 2 LA3 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 1 MA1 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 2 MA1 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 1 MA2 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 2 MA2 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 1 MA3 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 2 MA3 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 1 SA1 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 2 SA1 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 1 SA2 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 2 SA2 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 1 SA3 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 2 SA3 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 1 XSA1 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 2 XSA1 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 1 XSA2 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 2 XSA2 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 1 XSA3 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)
Zkouška 2 XSA3 24. 09. 2023 Lukešová, Kristýna (CZ)