Zlín - O Zlínský ranec XVII.

Přihlašování na tento závod už skončilo.

  1. Číslo závodu: 22265
  2. Datum: 04. 06. 2022
  3. Terén: tráva
  4. Uvnitř: Ne
  5. Třídy: Jumping, Agility, Zkoušky agility
  6. Rozhodčí: Svobodová, Eva (CZ)
  7. Zodpovědná osoba: Hana Lukovicsová
  8. Upřesnění místa: Kynologický klub Zlín - Rosa Zlín
  9. GPS: 49.2220269, 17.7058106

Kontakt

Poznámka

Zahraniční účastníci mohou po dohodě se mnou platit startovné na místě - mám několik dotazů na platby do zahraničí - do Polska jsem několikrát odpovídala a vždy se mi mail vrátí s tím, že je to spam..., tímto se omlouvám.

Odesláním startovného a účastí na závodech závodníci vyjadřují souhlas se zveřejněním výsledků v systému Agigames.cz (www.agigames.cz). V případě nesouhlasu napište email, ve kterém bude Jméno, Příjmení a číslo výkonnostního průkazu. Text: Nechci být zobrazován v systému AGIGAMES.CZ na adresu blacklist@agigames.cz, nebo se nahlašte při prezenci.

Prezence 7:30 - 8:00 Prohlídka 8:00 Pořadí běhů Agility, Zkouška, Jump

Běhá se v pěti velikostních kategoriích. Součet jump a agility se bude vyhlašovat XS + S, M, ML + L. Jednotlivé běhy se při počtu vyšším než 5 budou vyhlašovat samostatně, při nižším počtu platí výše uvedené pro součty. Startovné: Členové KA ČR a zahraniční účastníci: 450 Kč jeden pes, 350 Kč druhý a každý další pes. Nečlenové KA ČR: 530,- jeden pes, 430,- druhý a další pes,- Kč. Akceptované budou pouze přihlášky s uhrazeným startovným na účet 670100-2212107108/6210. Variabilní symbol - číslo VP Zpráva pro příjemce: příjmení psovoda. Při platbě za více psů/týmů zašlete rozpis platby na hankaluk@volny.cz

V rámci těchto závodů se poběží i závody v paraagility.

Výsledky

Agility Open L L 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)
Jump Open L L 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)
Zkouška L1 LA1 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)
Zkouška L2 LA2 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)
Zkouška L3 LA3 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)
Agility Open M M 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)
Jump Open M M 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)
Zkouška M1 MA1 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)
Zkouška M2 MA2 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)
Zkouška M3 MA3 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)
Agility Open ML ML 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)
Jump Open ML ML 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)
Zkouška ML1 MLA1 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)
Zkouška ML2 MLA2 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)
Zkouška ML3 MLA3 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)
Agility Open S S 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)
Jump Open S S 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)
Zkouška S1 SA1 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)
Zkouška S2 SA2 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)
Zkouška S3 SA3 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)
Agility Open XS XS 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)
Jump Open XS XS 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)
Zkouška XS1 XSA1 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)
Zkouška XS2 XSA2 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)
Zkouška XS3 XSA3 04. 06. 2022 Svobodová, Eva (CZ)