Suchdol nad Odrou - ZÁŘIJOVÁ neděle v Suchdole nad Odrou

Přihlašování na tento závod už skončilo.

  1. Číslo závodu: 22054
  2. Datum: 25. 09. 2022
  3. Terén: tráva
  4. Uvnitř: Ne
  5. Třídy: Zkoušky agility
  6. Rozhodčí: Havlíčková, Adéla (CZ)
  7. Zodpovědná osoba: Lenka Karasová
  8. GPS: 49.6557203, 17.9281634

Kontakt

Poznámka

PREZENCE: 7.30 - 8.00 A2, 10.00 - 10.15 A1, 12.15 -12.30 A3
dále pak A1 a A3 ( čas bude upřesněn po uzávěrce)

PLATBY: Číslo účtu pro platby startovného: 234070036/0300 Počet startujících je omezen na 90 (bez rozlišení kategorií) STARTOVNÉ: 400,- Kč za psa Pro nečleny KA ČR je startovné vyšší o 100,- Kč za každý tým
Do zprávy pro příjemce uveďte "AGI datum závodu a jméno", V případě více psů uveďte např. "AGI SRPEN NOVÁK +3 psi" (v případě platby za více týmů prosím napište e-mail s rozpisem plateb agilityudoli@centrum.cz). Přihlášky budou akceptovány až po zaplacení startovného.
VĚCNÉ CENY: SOUČTY OBOU BĚHŮ. U kategorie XS a ML bude zvlášť oceněn SOUČET v případě, že každé v kategorii poběží zkoušku vždy nejméně 3 týmy. V opačném případě budou kategorie XS A ML ( A1- A3 ) vyhlašovány dohromady. (XS + S a ML + L).
PODMÍNKY ÚČASTI: (Dané právními řády ČR a KAČR.) Stáří psa nad 18 měsíců, psi musí být klinicky zdraví, s platným očkovacím průkazem nebo Pet Pasem. Každý účastník je povinen řídit se zákonem na ochranu zvířat proti týrání a Soutěžním řádem KA ČR. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu, zranění nebo úhyn psa. V celém areálu je vždy nutné dodržovat pořádek a uklízet exkrementy! Každý tým má právo doběhnout svůj parkůr i po diskvalifikaci pokud pořadatel na místě neurčí z časových důvodů jinak.
Vracení startovného pro řešení náhlých situací změny: 14dní před závody startovné již nevracíme. V této době před závody máme plné ruce práce a finišujeme s přípravami. Pokud nechcete, aby startovné propadlo, najděte za sebe náhradníka. Výměna míst je na požádání možná, avšak napište co nejdříve, max 2 dny před závody, poté již změny nejsou možné.
PROTESTY A PODMÍNKY ÚČASTI: Z důvodu vyšší moci a při neúčasti propadá startovné ve prospěch pořadatele. Protest po složení nevratného poplatku 1000,- Kč. Dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním fotodokumentace jak osobní tak skupinového charakteru dále také zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.
Od 1.3.2004 platí dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb., v platném znění, zejména ve znění zákona č.77/2004 Sb. zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů a to vše bez vrácení startovného.
OBČERSTVENÍ, PARKOVÁNÍ: Občerstvení bude zajištěno, parkování na parkovišti areálu dostatek
KONTAKT:
Lenka Karasová mail: agilityudoli@centrum.cz, Tel. +420 776 344 446 Stránky: https://www.agilityudoli.cz/

Výsledky

Agility Trial I LA1 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial II LA1 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial I LA2 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial II LA2 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial I LA3 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial II LA3 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial I MA1 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial II MA1 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial I MA2 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial II MA2 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial I MA3 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial II MA3 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial I MLA1 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial II MLA1 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial I MLA2 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial II MLA2 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial I MLA3 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial II MLA3 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial I SA1 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial II SA1 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial I SA2 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial II SA2 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial I SA3 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial II SA3 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial I XSA1 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial II XSA1 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial I XSA2 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)
Agility Trial II XSA2 25. 09. 2022 Havlíčková, Adéla (CZ)