Cz En

Suchdol nad Odrou - DVOJZKOUŠKOVÝ HAPPY DEN 3 V SUCHDOLE

Přihlašování na tento závod už skončilo.

  1. Číslo závodu: 21153
  2. Datum: 17. 10. 2021
  3. Terén: tráva
  4. Uvnitř: Ne
  5. Třídy: Zkoušky agility
  6. Rozhodčí: Obrusníková, Aneta (CZ)
  7. Stránky: https://www.agilityudoli.cz/#zavody
  8. Zodpovědná osoba: Lenka Karasová
  9. Upřesnění místa: Za Nádražím 553, 742 01 Suchdol nad Odrou
  10. GPS: 49.6557203, 17.9281634

Kontakt

agilityudoli@centrum.cz 776 344 446

Poznámka

PLNO!!!

PREZENCE:

7:30 – 8:00 hod prezence A3 10:00 - 10:15 hod prezence A2 13:00 - 13:15 hod prezence A1

Každá kategorie: 2 zkoušky.

Závodit se bude zvlášť ve velikostních kategoriích XS, S, M, ML a L

Počet startujících je omezen na 90 (bez rozlišení kategorií)

STARTOVNÉ: 400,- Kč za 1. psa

 350,- Kč za 2. a dalšího psa

 Pro nečleny KA ČR je startovné vyšší o 100,- Kč za každý tým

 Platba a přihlášení psovoda po uzávěrce se navyšuje o 100,- Kč nad rámec startovného

PŘIHLÁŠKY, PLATBY:

Přihlášky pouze přes systém KAČR :

Číslo účtu pro platby startovného: 234070036/0300

Jako VS uveďte číslo Vaší přihlášky vygenerované systémem na kacr.info. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a zkoušky agility ZÁŘÍ, v případě více psů uveďte např. Franta Jan+3 psi (v případě platby za více týmů prosím napište e-mail s rozpisem plateb).

Přihlášky budou akceptovány až po zaplacení startovného.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 25.9.2021

VĚCNÉ CENY: 1-3. MÍSTO V KAŽDÉ ATEGORII. U kategorie XS a ML bude zvlášť oceněno 1-3. místo v případě, že každé v kategorii poběží zkoušku vždy nejméně 3 týmy. V opačném případě budou kategorie XS A ML ( A1- A3 ) vyhlašovány dohromady. (XS + S a ML + L).

PODMÍNKY ÚČASTI:

Stáří psa nad 18 měsíců, psi musí být klinicky zdraví, s platným očkovacím průkazem nebo Pet Pasem. Každý účastník je povinen řídit se zákonem na ochranu zvířat proti týrání a Soutěžním řádem KA ČR. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu, zranění nebo úhyn psa. V celém areálu je vždy nutné dodržovat pořádek a uklízet exkrementy!

PROTESTY A PODMÍNKY ÚČASTI:

Z důvodu vyšší moci a při neúčasti propadá startovné ve prospěch pořadatele. Protest po složení nevratného poplatku 500,- Kč. Dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním fotodokumentace jak osobní tak skupinového charakteru dále také zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.

Od 1.3.2004 platí dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb., v platném znění, zejména ve znění zákona č.77/2004 Sb. zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích.

Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů a to vše bez vrácení startovného.

OBČERSTVENÍ, PARKOVÁNÍ:

Občerstvení bude zajištěno, parkování na parkovišti areálu dostatek 

KONTAKT:

Jednatelka klubu Lenka Karasová, MBA – mail: agilityudoli@centrum.cz, Stránky: http://agilityudoli.wz.cz Tel.č. +420 776 344 446

Těší se na Vás Agility klub Údolí

Výsledky

Agility Trial I L A1 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial II L A1 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial I L A2 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial II L A2 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial I L A3 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial II L A3 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial I M A1 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial II M A1 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial I M A2 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial II M A2 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial I M A3 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial II M A3 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial I ML A1 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial II ML A1 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial I ML A2 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial II ML A2 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial I ML A3 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial II ML A3 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial I S A1 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial II S A1 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial I S A2 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial II S A2 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial I S A3 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial II S A3 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial I XS A1 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial II XS A1 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial I XS A2 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)
Agility Trial II XS A2 17. 10. 2021 Obrusníková, Aneta (CZ)