Suchdol nad Odrou - DVOJZKOUŠKOVÝ HAPPY DEN 2

Přihlašování na tento závod už skončilo.

  1. Číslo závodu: 21152
  2. Datum: 13. 06. 2021
  3. Terén: tráva
  4. Uvnitř: Ne
  5. Třídy: Zkoušky agility
  6. Rozhodčí: Pánková, Lenka (CZ)
  7. Stránky: http://agilityudoli.wz.cz/
  8. Zodpovědná osoba: Lenka Karasová
  9. Upřesnění místa: Za Nádražím 553, 742 01 Suchdol nad Odrou
  10. GPS: 49.6557203, 17.9281634

Kontakt

Poznámka

Prezence:

A3 7:30 - 8:00 A2 9:30- 10:00 A1 11:30- 12:00

Těšíme se na Vás 🍀

KDE:

Suchdol nad Odrou. Za nádražím 553,

http://goo.gl/maps/4Jjh881mQELhek1WA

GPS: 49.6557203, 17.9281634

Povrch – tráva

ROZHODČÍ: Lenka Pánková

PROGRAM: 7:30 – 8:00 hod prezence A3

Časy prezencí A2 a A1 budou upřesněný po uzávěrce cca 5 dní před závodem

Každá kategorie poběží 2 zkoušky.

Závodit se bude zvlášť ve velikostních kategoriích XS, S, M, ML a L

Počet startujících je omezen na 90 (bez rozlišení kategorií)

STARTOVNÉ: 400,- Kč za 1. psa  350,- Kč za 2. a dalšího psa  Pro nečleny KA ČR je startovné vyšší o 100,- Kč za každý tým  Platba psovoda po uzávěrce je vyšší o 100,- Kč

PŘIHLÁŠKY, PLATBY:

Přihlášky pouze přes systém KAČR :

Číslo účtu pro platby startovného: 234070036/0300

Jako VS uveďte číslo Vaší přihlášky vygenerované systémem na kacr.info. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a zkoušky agility květen, v případě více psů uveďte např. Franta Jan+3 psi (v případě platby za více týmů prosím napište e-mail s rozpisem plateb).

Přihlášky budou akceptovány až po zaplacení startovného.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 5.6.2021

VĚCNÉ CENY: 1-3. MÍSTO V KAŽDÉ ATEGORII. U kategorie XS a ML bude zvlášť oceněno 1-3. místo v případě, že každé v kategorii poběží zkoušku vždy nejméně 3 týmy. V opačném případě budou kategorie XS A ML ( A1- A3 ) vyhlašovány dohromady. (XS + S a ML + L).

PODMÍNKY ÚČASTI:

Stáří psa nad 18 měsíců, psi musí být klinicky zdraví, s platným očkovacím průkazem nebo Pet Pasem. Každý účastník je povinen řídit se zákonem na ochranu zvířat proti týrání a Soutěžním řádem KA ČR. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu, zranění nebo úhyn psa.

PROTESTY A PODMÍNKY ÚČASTI: Z důvodu vyšší moci a při neúčasti propadá startovné ve prospěch pořadatele. Protest po složení nevratného poplatku 500,- Kč. Dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním fotodokumentace jak osobní tak skupinového charakteru dále také zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.

Od 1.3.2004 platí dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb., v platném znění, zejména ve znění zákona č.77/2004 Sb. zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích.

Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů a to vše bez vrácení startovného.

OBČERSTVENÍ, PARKOVÁNÍ:

Občerstvení bude zajištěno, parkování na parkovišti areálu.

KONTAKT: Lenka Karasová - mailagilityudoli@centrum.cz, Stránky: http://agilityudoli.wz.cz Tel.č. +420 776 344 446 p

Výsledky

Agility Trial I LA1 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial II LA1 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial I LA2 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial II LA2 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial I LA3 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial II LA3 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial I MA1 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial II MA1 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial I MA2 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial II MA2 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial I MA3 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial II MA3 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial I MLA1 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial II MLA1 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial I MLA2 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial II MLA2 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial I MLA3 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial II MLA3 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial I SA1 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial II SA1 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial I SA2 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial II SA2 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial I SA3 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial II SA3 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial I XSA1 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial II XSA1 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial I XSA2 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)
Agility Trial II XSA2 13. 06. 2021 Pánková, Lenka (CZ)