Cz En

Suchdol nad Odrou - DVOJZKOUŠKOVÝ HAPPY DEN 1 V SUCHDOLE

Přihlašování na tento závod je otevřené, končí 05. 05. 2021 v 00:16.

Abyste se mohli zaregistrovat na tento závod, musíte se nejprve přihlásit pomocí odkazu v menu nahoře.

 1. Číslo závodu: 21151
 2. Datum: 16. 05. 2021
 3. Terén: tráva
 4. Uvnitř: Ne
 5. Třídy: Zkoušky agility
 6. Rozhodčí: Máčková, Jiřina (CZ)
 7. Stránky: http://agilityudoli.wz.cz/
 8. Propozice: http://agilityudoli.wz.cz/wp-content/uploads/2021/01/propozice_zkou%C5%A1ky_2021.pdf
 9. Zodpovědná osoba: Lenka Karasová
 10. Upřesnění místa: Za Nádražím 553, 742 01 Suchdol nad Odrou
 11. GPS: 49.6557203, 17.9281634

Kontakt

agilityudoli@centrum.cz 776 344 446

Poznámka

KDE: Suchdol nad Odrou. Za nádražm 553, https://goo.gl/maps/4Jjh881mQELhek1WA GPS: 49.6557203, 17.9281634

Povrch – tráva ROZHODČÍ: Jiřka Máčková PROGRAM: 7:30 – 8:00 hod prezence A3 Časy prezencí A2 a A1 budou upřesněný po uzávěrce cca 5 dní před závodem Každá kategorie poběží 2 zkoušky. Závodit se bude zvlášť ve velikostních kategoriích XS, S, M, ML a L Počet startujících je omezen na 90 (bez rozlišení kategorií) STARTOVNÉ: 400,- Kč za 1. psa  350,- Kč za 2. a dalšího psa  Pro nečleny KA ČR je startovné vyšší o 100,- Kč za každý tým  Platba psovoda po uzávěrce je vyšší o 100,- Kč PŘIHLÁŠKY, PLATBY: Přihlášky pouze přes systém KAČR : Číslo účtu pro platby startovného: 234070036/0300 Jako VS uveďte číslo Vaší přihlášky vygenerované systémem na kacr.info. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a zkoušky agility květen, v případě více psů uveďte např. Franta Jan+3 psi (v případě platby za více týmů prosím napište e-mail s rozpisem plateb). Přihlášky budou akceptovány až po zaplacení startovného. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 5.5. 2020 VĚCNÉ CENY: 1-3. MÍSTO V KAŽDÉ ATEGORII. U kategorie XS a ML bude zvlášť oceněno 1-3. místo v případě, že každé v kategorii poběží zkoušku vždy nejméně 3 týmy. V opačném případě budou kategorie XS A ML ( A1- A3 ) vyhlašovány dohromady. (XS + S a ML + L). PODMÍNKY ÚČASTI: Stáří psa nad 18 měsíců, psi musí být klinicky zdraví, s platným očkovacím průkazem nebo Pet Pasem. Každý účastník je povinen řídit se zákonem na ochranu zvířat proti týrání a Soutěžním řádem KA ČR. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu, zranění nebo úhyn psa. PROTESTY A PODMÍNKY ÚČASTI: Z důvodu vyšší moci a při neúčasti propadá startovné ve prospěch pořadatele. Protest po složení nevratného poplatku 500,- Kč. Dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním fotodokumentace jak osobní tak skupinového charakteru dále také zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.

Od 1.3.2004 platí dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č.246/1992 Sb., v platném znění, zejména ve znění zákona č.77/2004 Sb. zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů a to vše bez vrácení startovného. OBČERSTVENÍ, PARKOVÁNÍ: Občerstvení bude zajištěno, parkování na parkovišti areálu. KONTAKT: Lenka Karasová - mailagilityudoli@centrum.cz, Stránky: http://agilityudoli.wz.cz Tel.č. +420 776 344 446

Statistika přihlášených

16. 05. 2021
A1 A2 A3 V Celkem
XS 0 0 0 0 0
S 0 0 0 0 0
M 0 0 0 0 0
ML 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0
Celkem 0 0 0 0 0
∞ volných míst

Nepotvrzené přihlášky (2)

Člen KA
063816 MA2 Tereza Kotalová Daisy Maralumi
Člen KA
068716 MA3 Radana Vykydalová Bastet Czech Dreamer