Cz En

Hranice - Hranická Skočka s firmou DELIKAN

Přihlašování na tento závod už skončilo.

 1. Číslo závodu: 22002
 2. Datum: 28. 05. 2022
 3. Terén: tráva
 4. Uvnitř: Ne
 5. Třídy: Jumping, Speciální, Zkoušky agility
 6. Rozhodčí: Máčková, Jiřina (CZ)
 7. Stránky: https://agilityddmhranice-zavody.webnode.cz/zavody-2022/
 8. Propozice: https://agilityddmhranice-zavody.webnode.cz/zavody-2022/
 9. Zodpovědná osoba: Barbora Malenovská
 10. Upřesnění místa: Pod Křivým 2050, Hranice na Moravě, areál ZKO
 11. GPS: 49.5380517, 17.7189282

Kontakt

Barbora Malenovská 775 107 232 a Jana Zatloukalová 607 916 292, agilityhranice@seznam.cz

Poznámka

PREZENCE:

7:25-7:45 A3;
8:40-9:00 A2;
9:30-9:50 A1-měření 9:45

PROSÍM DORAZTE NA ZAČÁTEK PŘEJÍMKY

Jubilejní 10. ročník s podporou firmy DELIKAN Přihlašování bude spuštěno 14.2.2022

500,- Kč každý pes řádně přihlášený a zaplacený do uzávěrky, člen KAČR + zahraniční závodníci; + 100,- Kč za tým nečlen KAČR

PLATBA pouze bankovním převodem na bankovní účet č.: 19-428 862 0257 / 0100 V.S.: 602702. Jako S.S. platby použijte číslo přihlášky, které vám systém přidělil. Znovu jej případně najdete v: MŮJ ÚČET – MOJE PŘIHLÁŠKY pod ikonou (i). Budete-li platit za více týmů jednou platbou, použijte jako S.S. číslo jedné z přihlášek a zašlete rozpis k platbě na e-mail agilityhranice@seznam.cz Zahraniční startující – přihláška bude akceptována až po potvrzení emailem
(agilityhranice@seznam.cz). Startovné zaplatí přímo na místě konání hotově v CZK. Při neúčasti potvrzeného zahraničního závodníka si musí za sebe najít náhradu, v opačném případě může být závodníkovi odmítnuta přihláška na další závody. Vrácení startovného je možné pouze do uzávěrky přihlášek.
Po tomto datu bude startovné vráceno pouze při zajištění zaplaceného náhradníka. Při neúčasti na závodech a nezajištění náhradníka startovné propadá ve prospěch Agility DDM Hranice – náklady spojené s organizací závodů.