Sedlec u Mikulova - Agi Moravian 2-exams

Přihlašování na tento závod už skončilo.

 1. Číslo závodu: 20045
 2. Datum: 10. 10. 2020
 3. Terén: tráva
 4. Uvnitř: Ne
 5. Třídy: Zkoušky agility
 6. Rozhodčí: Podmolová, Jaroslava (CZ)
 7. Stránky: https://agi-radost-cz.webnode.cz/
 8. Propozice: https://agi-radost-cz.webnode.cz/akce/
 9. Zodpovědná osoba: Petr Vlašic
 10. Specifikace: DVOJZKOUŠKY agility s vyhodnocením jednotlivých zkoušek (medaile) i SOUČTU zkoušek.(poháry) PREZENCE PRO A1+A2 SPOLECNA od 07:30 do 08:00 hodin, PREZENCE A3: 12:45-13:00 hodin.
 11. Upřesnění místa: Fotbalové hřiště
 12. GPS: 48.7775419444444, 16.6954219444444

Kontakt

Vlašic Petr, tel: 737961016, e-mail: agi-radost@seznam.cz

Poznámka

DVOJZKOUŠKY. Upravené propozice zveřejníme v pondělí 22.6.2020. Částka 350,-Kč/ 1 pes, 300,-Kč/2 a další pes. Všem, kteří již uhradili startovné na trojzkoušky, bude u prezence vrácené 50,-Kč.

DVOJZKOUŠKY AGILITY s vyhodnocením jednotlivých zkoušek i SOUČTU zkoušek.

Pořadatel: Agility klub R.A.D.O.S.T. Sedlec, z.s. Vlašic Petr, tel: 737 96 10 16, email: agi-radost@seznam.cz

Datum: 10. října 2020 (sobota) Místo: Sedlec u Mikulova – fotbalové hřiště GPS: 48.7775419444444, 16.6954219444444 ROZHODČÍ: Slávka Podmolová

Přihlášky: pouze přes databázi KACR.info https://www.kacr.info/competitions/3099 Kategorie: small, medium, large (XS a ML neotvíráme - snížena výška překážek SA,MA,LA, kruh i zeď na obvyklé výšce pro small, medium i large)

Uzávěrka přihlášek: 30.09.2020 Kapacita přihlášek: 90

Startovné a platební podmínky: 350,- Kč – člen KACR, 300,- Kč druhý a každý další pes jednoho psovoda ( člena KACR ) výše uvedené platí i pro zahraniční účastníky 430,- Kč – nečlen KACR, 380,- druhý a každý další pes jednoho psovoda (nečlena KACR )

číslo účtu: 195646740/0300 , variabilní symbol: 10102020

Zahraniční účastníci – po domluvě platba na místě. Při platbě za více týmů prosím zaslat rozpis na mail: agi-radost@seznam.cz

Startovné je z důvodu vysokých nákladů nevratné a je použito na náklady spojené se závody, bude vráceno pouze v případě zajištění náhradníka. Do startovní listiny bude tým zařazen až po zaplacení startovného na bankovní účet!

Program: 07:30 – 08:00 : prezence A1+A2 08:10 : měření 08:15 : zahájení 08:20: start 1. prohlídky parkuru zkouška A1 průběh závodu: 1. zkouška A1 (SA,MA,LA)→ 1. zkouška A2 (LA,MA,SA) 2. zkouška A1 (SA,MA,LA)→ 2. zkouška A2 (LA,MA,SA)

vyhlášení výsledků zkoušek A1 vyhlášení výsledků zkoušek A2

prezence pro A3: bude upřesněno 1 zkouška A3 (SA,MA,LA)→ 2. zkouška A3 (LA,MA,SA) vyhlášení výsledků zkoušek A3

Vyhodnocení: vyhodnocujeme každou zkoušku v každém běhu - medaile vyhodnocujeme také součet zkoušek - plaketa

Protest: po složení nevratné zálohy 1000,- Kč a to do 10 minut po skončení posledního závodního běhu dne

Výška skokových překážek:  SA – 25 cm  MA – 40 cm  LA – 55 cm

Ostatní:  elektronická časomíra  velká parkovací plocha – druhá polovina hřiště  nové sociální zařízení v novém sportovním areálu  kvalitní a bezpečné překážky odpovídající normativům KAČR  občerstvení zajištěno na místě  krásné prostředí CHKO Pálava (UNESCO)

Podmínky a upozornění: Pes musí být starší 18 měsíců, musí být klinicky zdravý a musí mít povinné očkování dle platného zákona. Pes musí mít vydán výkonnostní průkaz. Každý účastník je povinen řídit se zákonem na ochranu zvířat proti týrání a Soutěžním řádem KAČR.

Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psovodem nebo jeho psem, ani za ztrátu, zranění či úhyn psa, ani za zranění psovoda či za odložené věci.

Účastník uhrazením startovného vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle platných normativů a pořizováním fotografií a videozáznamu z uvedené akce.

Při zásahu vyšší moci je startovné nevratné a je použito na náklady závodů.

Výsledky

1. Zkouška LA1 LA1 10. 10. 2020 Podmolová, Jaroslava (CZ)
2. Zkouška LA1 LA1 10. 10. 2020 Podmolová, Jaroslava (CZ)
1. Zkouška LA2 LA2 10. 10. 2020 Podmolová, Jaroslava (CZ)
2. Zkouška LA2 LA2 10. 10. 2020 Podmolová, Jaroslava (CZ)
1. Zkouška LA3 LA3 10. 10. 2020 Podmolová, Jaroslava (CZ)
2. Zkouška LA3 LA3 10. 10. 2020 Podmolová, Jaroslava (CZ)
1. Zkouška MA1 MA1 10. 10. 2020 Podmolová, Jaroslava (CZ)
2. Zkouška MA1 MA1 10. 10. 2020 Podmolová, Jaroslava (CZ)
1. Zkouška MA2 MA2 10. 10. 2020 Podmolová, Jaroslava (CZ)
2. Zkouška MA2 MA2 10. 10. 2020 Podmolová, Jaroslava (CZ)
1. Zkouška MA3 MA3 10. 10. 2020 Podmolová, Jaroslava (CZ)
2. Zkouška MA3 MA3 10. 10. 2020 Podmolová, Jaroslava (CZ)
1. Zkouška SA1 SA1 10. 10. 2020 Podmolová, Jaroslava (CZ)
2. Zkouška SA1 SA1 10. 10. 2020 Podmolová, Jaroslava (CZ)
1. Zkouška SA2 SA2 10. 10. 2020 Podmolová, Jaroslava (CZ)
2. Zkouška SA2 SA2 10. 10. 2020 Podmolová, Jaroslava (CZ)
1. Zkouška SA3 SA3 10. 10. 2020 Podmolová, Jaroslava (CZ)
2. Zkouška SA3 SA3 10. 10. 2020 Podmolová, Jaroslava (CZ)