Karlovy Vary - KZPKV

Přihlašování na tento závod už skončilo.

  1. Číslo závodu: 18190
  2. Datum: 02. 06. 2018
  3. Terén: tráva
  4. Uvnitř: Ne
  5. Rozhodčí: Bazalová, Olga (CZ)
  6. Stránky: http://agility-kv.wbs.cz
  7. Zodpovědná osoba: Hedvika Dvořáková
  8. Upřesnění místa: závodiště Dvory
  9. GPS: 50.224868, 12.8371609

Kontakt

Poznámka

Časy prezentací : 1) A2 7.45-8.15,
2) A3 10.00-10.15,
3) A1 12.00-12.10,
Těšíme se na Vás !!

SOUHLAS ÚČASTNÍKA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním registračního formuláře přes portál www.kacr.info je Účastníkem závodů KZPKV 2018 Poskytnut pořadateli Agility Karlovy Vary z.s., IČ: 06251757, sídlem Bor 122, Karlovy Vary,

coby pořadateli, souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů a to pro účely registrace do závodu a evidence v databázi vedené na www.kacr.info. Souhlas je udělen dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a to do odvolání tohoto souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat e-mailem na hedvikad@volny.cz . Účastník dále souhlasí se zasíláním organizačních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Účastník prohlašuje, že si je plně vědom svých práv a povinností, zejména práva: I) na přístup k osobním údajům, II) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, III) požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovány v rozporu s právními předpisy, IV) požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, V) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Souhlas je udělen dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) do odvolání tohoto souhlasu.

Odesláním registračního formuláře přes portál www.kacr.info je Účastníkem poskytnut pořadateli souhlas se zveřejněním obrazových a zvukových záznamů z akce KZPKV 2018. Výsledkové listiny jsou ve formátu: startovní číslo + jméno, příjmení závodníka, jméno psa, počet trestných bodů, výsledný čas, pořadí.

Výsledky

Zkouška 1 LA1 LA1 LA1 02. 06. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška 2 LA1 LA1 LA1 02. 06. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška 1 LA2 LA2 LA2 02. 06. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška 2 LA2 LA2 LA2 02. 06. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška 1 LA3 LA3 LA3 02. 06. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška 2 LA3 LA3 LA3 02. 06. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška 1 MA1 MA1 MA1 02. 06. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška 2 MA1 MA1 MA1 02. 06. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška 1 MA2 MA2 MA2 02. 06. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška 2 MA2 MA2 MA2 02. 06. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška 1 MA3 MA3 MA3 02. 06. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška 2 MA3 MA3 MA3 02. 06. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška 1 SA1 SA1 SA1 02. 06. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška 2 SA1 SA1 SA1 02. 06. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška 1 SA2 SA2 SA2 02. 06. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška 2 SA2 SA2 SA2 02. 06. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška 1 SA3 SA3 SA3 02. 06. 2018 Bazalová, Olga (CZ)
Zkouška 2 SA3 SA3 SA3 02. 06. 2018 Bazalová, Olga (CZ)