Cz En

Lednice/Nejdek - Nejdecký Trojskok

Přihlašování na tento závod už skončilo.

 1. Číslo závodu: 17275
 2. Datum: 02. 06. 2018
 3. Terén: tráva
 4. Uvnitř: Ne
 5. Třídy: Zkoušky agility
 6. Rozhodčí: Dostál, Petr (CZ)
 7. Stránky: http://www.jumpingdogs.cz
 8. Propozice: https://jumpingdogs.cz/pripravujeme/detailudalosti/975/-/nejdecky-trojskok
 9. Zodpovědná osoba: Adéla Havlíková
 10. Specifikace: zkoušky agility
 11. Upřesnění místa: Lednice - Nejdek
 12. GPS: 48.810774, 16.778915

Kontakt

Adéla Havlíková - 737309855

Poznámka

Předběžný program: Rozpis prezence !!! Přijeďte prosím včas !

Prezence A3 7:00 - 7:25 Prezence A1 9:15 -9:40 Prezence A2 12:00 - 12:25

3x zkouška A3,A1,A2

startovné: 330 Kč první pes, člen KAČR, zahraniční účastníci 14 EUR

230 Kč druhý a další pes, člen KAČR, zahraniční účastníci 10 EUR

nečlen KAČR příplatek 100,-/tým

přihlašování probíhá výhradně elektronicky na http://kacr.info/, kde naleznete aktuální startovní listinu.

Platby v Kč zasílejte na účet: 2700901888/2010,

platby v EUR zasílejte na účet: IBAN CZ0320100000002700901888, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX, variabilní symbol 02062018, do zprávy pro příjemce uveďte jméno psovoda a číslo VP. Na přihlášky bez zaplaceného startovného nebude brán zřetel!

další info: uzávěrka přihlášek 25.5.2018 nebo do naplnění kapacity závodů. Vyhlášeny a odměněny budou první tři týmy každé kategorie a úrovně.

Občerstvení bude zajištěno na místě.

podmínky účasti: Věk psa min. 18 měsíců, platné očkování, výkonnostní průkaz. Háravé feny je nutno nahlásit při prezenci a zajistit jim podložku na start. Za škody způsobené psem zodpovídá psovod. Závodu se nesmí zúčastnit pes s kupírovanýma ušima. V areálu je každý psovod povinen uklízet po svém psovi. Po dobu závodu ručí psovod v plné míře za svého psa. Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody, způsobené závodníkům nebo dalším osobám během závodů. Soutěží se dle platného Řádu agility ČR.

počet omezen na 90 týmů startovné je nevratné, pouze se zajištěním si náhradníka

Výsledky

1. Zkouška LA1 L A1 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
2. Zkouška LA1 L A1 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
3. Zkouška LA1 L A1 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
1. Zkouška LA2 L A2 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
2. Zkouška LA2 L A2 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
3. Zkouška LA2 L A2 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
1. Zkouška LA3 L A3 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
2. Zkouška LA3 L A3 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
3. Zkouška LA3 L A3 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
1. Zkouška MA1 M A1 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
2. Zkouška MA1 M A1 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
3. Zkouška MA1 M A1 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
1. Zkouška MA2 M A2 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
2. Zkouška MA2 M A2 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
3. Zkouška MA2 M A2 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
1. Zkouška MA3 M A3 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
2. Zkouška MA3 M A3 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
3. Zkouška MA3 M A3 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
1. Zkouška SA1 S A1 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
2. Zkouška SA1 S A1 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
3. Zkouška SA1 S A1 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
1. Zkouška SA2 S A2 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
2. Zkouška SA2 S A2 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
3. Zkouška SA2 S A2 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
1. Zkouška SA3 S A3 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
2. Zkouška SA3 S A3 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)
3. Zkouška SA3 S A3 02. 06. 2018 Dostál, Petr (CZ)