Cz En

Řepčice - Řepčice dvouzkoušky

Přihlašování na tento závod už skončilo.

  1. Číslo závodu: 17226
  2. Datum: 06. 05. 2017
  3. Terén: tráva
  4. Uvnitř: Ne
  5. Třídy: Zkoušky agility
  6. Rozhodčí: Spolek, Zdeněk (CZ)
  7. Zodpovědná osoba: Monika Svatošová
  8. GPS: 49.9075508333333, 14.6216208333333

Kontakt

Monika Svatošová, 605771244, kdo.zkoho@seznam.cz

Poznámka

závody budou měřeny ruční časomírou

místo konání : v areálu kynolog. cvičiště v Řepčicích u Velkých Popovic (49°54'27.183"N, 14°37'17.835"E po dálnici D1 směr Brno, sjezd Velké Popovice, z Popovic do Všedobrovic a pak už na Řepčice, v Řepčicích za třetím domem po zámkové dlažbě mezi dvěma dřevěnými ploty stále rovně až ke cvičišti)

program : 2x zkouška agility pro každou kategorii

8.00-8.30 prezence, veterinární přejímka kategorie A1

10.15 prezence A2

12.00 prezence A3

ostatní časy budou upřesněny

kapacita omezena na 60 startujících týmů (o pořadí přijmutí přihlášky rozhoduje datum připsání platby na účet)

podmínky : soutěžit se bude dle platného Soutěžního řádu KAČR. Stáří psa min.18 měsíců. Povinné očkování dle platného zákona. Dodržení zákona na ochranu zvířat proti týrání 246/1992Sb. Za škody způsobené psem odpovídá majitel. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, zranění nebo úhyn psa během akce, protest : po složení zálohy 700,- Kč

přihláška a startovné : přihlášky pouze přes systém KAČR !!! nutný předem vydaný výkonnostní průkaz (VP) !

člen KAČR 300,- Kč

druhý a každý další pes jednoho psovoda 250,- Kč

100,- Kč nečlen KAČR (za každý tým)

splatné pouze na účet : POZOR ZMĚNA ČÍSLA ÚČTU !!! Fio 2800963728/2010 jako variabilní symbol platby za závod uveďte prosím číslo VP a do zprávy pro příjemce uveďte datum závodu za který platíte ve formátu DD-MM-RRRR + jméno psovoda (bez této podmínky není možné Vaši platbu identifikovat !!!)

vyhlášení a ceny : hračky a pamlsky pro psy, sladkosti pro páníčky obdrží první tři v každé velikostní i výkonnostní kategorii u obou zkoušek

další informace : na psy je nutné mít vlastní klec nebo kennelku či úvazový kolík na cvičišti není k dispozici pitná voda bez občerstvení v místě (pro zájemce bude k dispozici varná konev) venčení v přilehlém lese okolo cvičiště se vyskytují různá zvířata (kočky, koně, králíci, kráva…) prosíme o úklid případných exkrementů po Vašich psech parkování na plácku před vchodem na cvičiště

Výsledky

Druhý běh LA1 L A1 06. 05. 2017 Spolek, Zdeněk (CZ)
První běh LA1 L A1 06. 05. 2017 Spolek, Zdeněk (CZ)
Druhý běh LA2 L A2 06. 05. 2017 Spolek, Zdeněk (CZ)
První běh LA2 L A2 06. 05. 2017 Spolek, Zdeněk (CZ)
Druhý běh LA3 L A3 06. 05. 2017 Spolek, Zdeněk (CZ)
První běh LA3 L A3 06. 05. 2017 Spolek, Zdeněk (CZ)
Druhý běh MA1 M A1 06. 05. 2017 Spolek, Zdeněk (CZ)
První běh MA1 M A1 06. 05. 2017 Spolek, Zdeněk (CZ)
Druhý běh MA2 M A2 06. 05. 2017 Spolek, Zdeněk (CZ)
První běh MA2 M A2 06. 05. 2017 Spolek, Zdeněk (CZ)
Druhý běh MA3 M A3 06. 05. 2017 Spolek, Zdeněk (CZ)
První běh MA3 M A3 06. 05. 2017 Spolek, Zdeněk (CZ)
Druhý běh SA1 S A1 06. 05. 2017 Spolek, Zdeněk (CZ)
První běh SA1 S A1 06. 05. 2017 Spolek, Zdeněk (CZ)
Druhý běh SA2 S A2 06. 05. 2017 Spolek, Zdeněk (CZ)
První běh SA2 S A2 06. 05. 2017 Spolek, Zdeněk (CZ)
Druhý běh SA3 S A3 06. 05. 2017 Spolek, Zdeněk (CZ)
První běh SA3 S A3 06. 05. 2017 Spolek, Zdeněk (CZ)