Kozlovice - Trojzkoušky agility

Přihlašování na tento závod už skončilo.

  1. Číslo závodu: 15143
  2. Datum: 21. 03. 2015
  3. Terén: písek
  4. Uvnitř: Ano
  5. Třídy: Zkoušky agility
  6. Rozhodčí: Pupík, Petr (CZ)
  7. Zodpovědná osoba: Barbora Kabátová
  8. Upřesnění místa: Koňská hala Kozlovice
  9. GPS: 49.597863, 18.253766

Kontakt

Barbora Mikušová

Poznámka

Harmonogram závodů:

07:10 - 07:40 prezence A1 07:30 měření psů 10:30 - 11:00 prezence A2 10:30 - 14:00 prezence A3

Startovné? 300,-Kč/1 pes ( 250,-Kč 2. a další pes) Pro nečleny Klubu Agility ČR se startovné za každého psa zvyšuje o 100,-Kč.

! Startovné zasílejte na účet č. 2205926113/0800 Jako V.S. uveďte číslo výkonnostního průkazu, do poznámky napište jméno psovoda !!Startovné je nevratné!!

Ceny? Oceněn bude každý běh (1.-3.místo)

Přihlášky? Pouze přes databázi kacr.info

Informace na telefonu: 608 930 771- Barbora Valentinová email: brenta@seznam.cz 739 420 189 – Barbora Mikušová email: mikusova.barbora@email.cz

Uzávěrka? 16.3. 2014 nebo do naplnění startovní listiny

Občerstvení? Na místě bude možnost zakoupení klasického občerstvení v kantýně (polévky,čaj,kafe,obložená houska atd.)

Průkazy pro prezenci? 1.) Očkovací průkaz nebo pas s platným očkováním proti vzteklině, psince, parvoviróze, leptospiróze 2.) Výkonnostní průkaz – ne žádost o VP

Běhat se bude v hale na písku Elektronická časomíra

Počet účastníků omezen na 80 týmů !!!!! Protest: po složení zálohy 500,-Kč

Podmínky účasti: dodržování zákona 246/92 Sb. v platném znění na ochranu zvířat proti týrání a Řádem agility ČR. Každý závodník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu a přilehlém okolí, sbírat exkrementy po psech do organizátorem přichystaných sáčků. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa. Všechna zúčastněná zvířata musí být klinicky zdráva. Psi již nepotřebují doklad o klinickém vyšetření jejich zdravotního stavu. Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zvířata nebo očkovacím průkazem obsahujícím záznam, že pes byl v době od 21 dnů do jednoho roku před konáním akce očkován proti vzteklině a je v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Psi pocházející z členských zemí EU a třetích zemí musí být doprovázeni platným pasem pro malá zvířata a musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003. Po dobu konání akce majitelé zabezpečí svá zvířata tak, aby nedocházelo k vzájemnému napadání nebo případnému poranění osob. Na akci nebude vpuštěn pes s kupírovanýma ušima.

Hala Kozlovice-povrch písek GPS 49.597863, 18.253766

Výsledky

1.Zkouška LA1 LA1 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
2.Zkouška LA1 LA1 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
3.Zkouška LA1 LA1 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
1.Zkouška LA2 LA2 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
2.Zkouška LA2 LA2 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
3.Zkouška LA2 LA2 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
1.Zkouška LA3 LA3 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
2.Zkouška LA3 LA3 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
3.Zkouška LA3 LA3 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
1.Zkouška MA1 MA1 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
2.Zkouška MA1 MA1 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
3.Zkouška MA1 MA1 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
1.Zkouška MA2 MA2 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
2.Zkouška MA2 MA2 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
3.Zkouška MA2 MA2 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
1.Zkouška MA3 MA3 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
2.Zkouška MA3 MA3 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
3.Zkouška MA3 MA3 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
1.Zkouška SA1 SA1 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
2.Zkouška SA1 SA1 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
3.Zkouška SA1 SA1 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
1.Zkouška SA2 SA2 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
2.Zkouška SA2 SA2 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
3.Zkouška SA2 SA2 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
1.Zkouška SA3 SA3 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
2.Zkouška SA3 SA3 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)
3.Zkouška SA3 SA3 21. 03. 2015 Pupík, Petr (CZ)